www.afsca.be       FAVV - BREXIT
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL 

Uitvoer naar Groot-Brittannië, het eiland Man en de Kanaaleilanden : Levensmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 25.04.2023

Wanneer men in onderstaande tekst melding maakt van “Groot-Brittannië (GB)”, wordt hiermee steeds Groot-Brittannië, het eiland Man en de Kanaaleilanden bedoeld.


De overheid van het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft op 5 april 2023 aangekondigd dat de implementatie van de volgende fase van het Target Operating Model (TOM) momenteel voorzien is vanaf 31 oktober 2023. Gezondheidscertificaten dienen zendingen van volgende producten vanaf dat moment te verzegellen:

  • ‘medium risk’ producten van dierlijke oorsprong,
  • ‘high risk’ producten van niet-dierlijke oorsprong,

Meer informatie op de pagina ‘Uitvoer’.

Voeding van dierlijke oorsprong

De normale handelsactiviteiten voor het importeren van voeding van dierlijke oorsprong (oa. vlees, zuivel, ei-producten en samengestelde producten zoals bijvoorbeeld een pizza met salami ) uit de EU kunnen momenteel nog verder gezet worden zonder dat er bijkomende controles moeten uitgevoerd worden. Een vooraanmelding in IPAFFS (Import of products, animals, food and feed system) door de Britse invoerder is reeds nodig vanaf 1 januari 2022. De Britse invoerder dient zich hiertoe te registreren in IPAFFS en deze producten ten minste 24 u voor aankomst te melden bij het Britse Agentschap voor de gezondheid van dieren en planten (Animal and Plant Health Agency, APHA).

De enige uitzondering is de invoer van deze producten vanuit EU regio’s onderworpen aan dierengezondheidsbeperkingen en begeleid van een gezondheidscertificaat (een Intra Trade Animal Health Certificate (ITAHC)). De invoerder, die in GB gevestigd is moet zich registreren in IPAFFS om deze producten ten minste 24 uur voor aankomst te melden bij het Britse Agentschap voor de gezondheid van dieren en planten (Animal and Plant Health Agency, APHA). Enkel in dit geval is de aanwezigheid van een uniek aanmeldingsnummer (UNN) vereist in vak I.6 van het gezondheidscertificaat (of commercieel document).

Concreet dienen door het uitstel van de implementatie (die voordien voorzien was vanaf 1 juli 2022):

  • de producten van dierlijke oorsprong nog niet binnen te komen in GB via een grenscontrolepost die is aangewezen om de specifieke goederen in ontvangst te nemen (UK Border Control Point),
  • Treden het gebruik van de door de overheid van het VK opgelegde gezondheidscertificaten (EHC) die de zending dienen te vergezellen, evenals de fysieke controles die uitgevoerd zullen worden in deze grenscontroleposten, pas later in voege.

Zie de website van het FAVV voor meer informatie: https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/#UK

De exporteur vraagt het gezondheidscertificaat tijdig (minstens 48 u op voorhand) aan bij de lokale controle-eenheid (LCE - http://www.favv.be/professionelen/contact/lce/) van het FAVV. De gezondheidscertificaten en de instructies die moeten worden gevolgd om aan de VK voorwaarden te voldoen, zullen na publicatie terug te vinden zijn via: www.favv.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/#UK

  

Producten van dierlijke oorsprong bestemd voor humane consumptie, afkomstig uit niet-EU landen en overgeladen of doorgevoerd via de EU naar GB moeten op voorhand aangemeld worden via IPAFFS en bij binnenkomst aangemeld worden bij een Britse grenscontrolepost die aangewezen is voor controle van het product van dierlijke oorsprong (UK Border Control Point). Zie de website van de overheid van het VK voor meer informatie: https://www.gov.uk/guidance/transiting-animals-and-animal-products-through-great-britain#imports-from-non-eu-countries-to-great-britain-that-travel-through-the-eu

 

Voeding van plantaardige oorsprong

Sinds 1 januari 2022 dienen hoog-risico levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong (High Risk Food and Feed of Non-Animal Origin – HRFNAO)  die worden ingevoerd in de EU en vervolgens naar Groot-Brittannië worden geëxporteerd, ten minste 4 uur voor aankomst van de zending aangemeldte worden via IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System),

Vanaf   de implementatie van de volgende fase van het Target Operating Model (TOM), voorzien vanaf 31/10/2023 moeten  zendingen vergezeld zijn van een gezondheidscertificaat. Vanaf 31/01/2024 zal een documentencontrole, en een risico gebaseerde overeenstemmings- en fysieke controle zal uitgevoerd worden. De gezondheidscertificaten en de te volgen instructies om in lijn te zijn met de Britse voorwaarden zullen na publicatie beschikbaar zijn op de pagina

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/voedingsmiddelen/#UK

Niet-Europese producten met een hoog risico, die niet aan een EU-invoercontrole (doorvoer) werden onderworpen, moeten sinds 1 januari 2022 aan de autoriteiten worden aangemeld via het IPAFFS en de zending dient via een GCP te worden ingevoerd.

Meer informatie over hoog-risicoproducten kan hier geraadpleegd worden

 

De landbridge

De handel van levensmiddelen (en andere producten) tussen het Europese vasteland en Ierland (Noord-Ierland) gebeurt frequent via een route over het grondgebied van GB, genaamd de “landbridge”.
De Europese regelgeving heeft zowel op douane als op sanitair vlak soepelere voorwaarden vastgesteld voor de doorvoer van goederen van Europese oorsprong.

In de praktijk betekent dit voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong:

  • vanaf 01/01/2021: levensmiddelen kunnen zonder certificaat doorgevoerd worden naar het Iers Eiland onder de T2 douaneprocedure. Bij de binnenkomst op het eiland wordt de Europese oorsprong van de levensmiddelen nagekeken. Dit is ook het geval voor doorvoer vanuit Ierland naar het Europese vasteland.

Deze sanitaire regeling is door het VK niet overgenomen voor levensmiddelen van plantaardige oorsprong .

 

 
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.