www.afsca.be       FAVV - BREXIT
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL  Uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk (VK): Dierlijke sector Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.11.2021

Definities

Levende dieren: dieren die om commerciële redenen worden uitgevoerd.

Levende producten: sperma, embryo’s, eicellen, broedeieren

Producten van dierlijke oorsprong: producten bestemd voor menselijke consumptie

Dierlijke bijproducten en afgeleide producten: producten van dierlijke oorsprong niet bestemd voor menselijke consumptie

Samengestelde producten: voor menselijke consumptie bestemde levensmiddelen die zowel verwerkte producten van dierlijke oorsprong als producten van plantaardige oorsprong bevatten, met inbegrip van levensmiddelen waarbij de verwerking van het primaire product een integrerend deel van de productie van het eindproduct vormt (meer info en voorbeelden van samengestelde producten via: https://www.food.gov.uk/business-guidance/importing-composite-products). 

Controle bij invoer in het VK

Wanneer dieren of producten worden ingevoerd in het VK, zullen de Britse autoriteiten stapsgewijs controles bij de invoer implementeren.

Concreet dienen vanaf 1 juli 2022 de producten van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten, levende dieren en levende producten binnen te komen in GB via een grenscontrolepost die is aangewezen om de specifieke goederen in ontvangst te nemen.
De invoercontroles zelf zullen uitgevoerd worden in de grenscontroleposten:
- vanaf 1 juli 2022 op zendingen vlees en vleesproducten, dierlijke bijproducten, levende dieren en levende producten.
- vanaf 1 september 2022 op melk en zuivelproducten,
- vanaf 1 november 2022 op alle overige producten van dierlijke oorsprong (incl. deze bestemd voor humane consumptie, zoals samengestelde producten, visserijproducten …)
Voor deze data worden deze controles uitgevoerd op de plaats van bestemming of een andere toegelaten plaats.

 

Export van levende dieren en levende producten

Levende dieren en levende producten dienen sinds 1/1/2021 vergezeld te zijn van een door het VK opgelegd gezondheidscertificaat (EHC). De exporteur vraagt het gezondheidscertificaat tijdig (minstens 48 u op voorhand) aan bij de lokale controle-eenheid (LCE) https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/ van het FAVV. De gezondheidscertificaten en de instructies die moeten worden gevolgd om aan de VK voorwaarden te voldoen, zijn terug te vinden via de website van het FAVV:
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/levendedieren/default.asp#UK

De invoerder, die in het VK gevestigd is moet zich registreren via het IPAFFS (Import of products, animals, food and feed system) om de vooraanmelding te doen. Na de vooraanmelding ontvangt de invoerder eveneens een uniek aanmeldingsnummer (UNN) dat moet overgemaakt worden aan de uitvoerder. Dit aanmeldingsnummer (UNN) moet immers op het gezondheidscertificaat worden aangebracht.

Export van dierlijke bijproducten al dan niet bestemd voor voeder

Dierlijke bijproducten (DPB) worden onderverdeeld in hoog en laag risico producten.
Categorie 1 & 2 zijn hoog risico DBP. Categorie 3 DBP zijn laag risico behalve de verwerkte dierlijke eiwitten. Meer info hierover via de website van de Britse overheid: link.

Voor categorie 1 en 2 materiaal moet voorafgaand aan de uitvoer een vergunning voor de invoer in het VK worden aangevraagd bij het Britse Department for Environment Food & Rural Affairs (DEFRA).

Vanaf 1/1/2021 moeten bovengenoemde producten worden vergezeld van een passend handelsdocument.

De invoerder, die in het VK gevestigd is moet zich registreren via het IPAFFS (Import of products, animals, food and feed system - https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system) om de vooraanmelding te doen.

Vanaf 1/7/2022 moeten dierlijke bijproducten en afgeleide producten worden vergezeld van een gezondheidscertificaat. Meer info is beschikbaar op de website van het FAVV : https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/

Export van producten van dierlijke oorsprong bestemd voor voeding

 

Zie webpagina “levensmiddelen”: (http://www.favv.be/brexit/nl/uitvoer/levensmiddelen/)

 

Doorvoer vanuit niet-EU landen

Levende dieren en producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit niet-EU landen die overgeladen of doorgevoerd worden over het grondgebied van de EU dienen door de invoerder - die in het VK gevestigd is- aangemeld te worden via IPAFFS (Import of products, animals, food and feed system - https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system).


Deze levende dieren en producten van dierlijke oorsprong moeten ook aangemeld worden bij een Britse grenscontrolepost die aangewezen is voor controle van het levende dier of het product van dierlijke oorsprong

Meer info: “Importing or moving live animals, animal products and high risk food and feed not of animal origin” (link https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin)

 
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Info voor export: Lokale controle-eenheden (LCE) van het FAVV
Info voor import: Grenscontroleposten (GCP) van het FAVV
Algemene info: Contactcenter Brexit - Via het online formulier of via email brexit@favv.be
Tel.: 02/211 98 98 - Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en op woensdag van 13.00 tot 16.30 uur.