www.afsca.be       FAVV - BREXIT
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL 

Uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk (VK) Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.09.2021

Het Verenigd Koninkrijk behoort sinds 1 januari 2021 niet meer tot de Europese Unie en is sinds dan een derde land geworden. Voor de uitvoer van dieren en goederen naar derde landen gelden andere regels dan voor transport van dieren en goederen binnen de Europese Unie.

Algemene info omtrent export (o.a. aanvraag certificaat, kost certificaat, …) via : http://www.favv.be/professionelen/export/

De nieuwe regels die voor invoer in het VK van toepassing zijn worden beschreven in het Britse “Border Operating Model”.


Afhankelijk van de (fyto)sanitaire eisen waaraan uw dieren en goederen moeten voldoen zullen ze onderworpen worden aan een uitvoercontrole door het FAVV. Een uitvoercontrole vraag je aan via de lokale controle-eenheid (LCE - https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/).

Indien het resultaat van de controle gunstig is, zal het FAVV de documenten afleveren die nodig zijn om de dieren en goederen in te voeren in het VK (o.a. gezondheidscertificaat, fytosanitair certificaat).

Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar via de webpagina’s “dierlijke sector” (http://www.favv.be/brexit/nl/uitvoer/dierlijke/) , “plantaardige sector” (http://www.favv.be/brexit/nl/uitvoer/plantaardige/) en “levensmiddelen” (http://www.favv.be/brexit/nl/uitvoer/levensmiddelen/ )


Belangrijke opmerkingen:
  • Noord-Ierland zal via het Protocol over Ierland en Noord-Ierland ook na de overgangsperiode o.a. voor de sanitaire en fytosanitaire regels beschouwd blijven als een lidstaat en m.a.w. de regels van de interne Europese markt blijven volgen.
    De Noord-Ierse Assemblee zal vier jaar na de overgangsperiode (begin 2025) met gewone meerderheid kunnen besluiten de relevante EU-wetgeving te blijven toepassen, of niet meer toe te passen. In dat laatste geval is het protocol vanaf twee jaar daarna niet langer van toepassing.

  • Voldoe aan de douanevereisten bij invoer via bredere douanebegeleiding en overweeg een importagent in te schakelen indien u dit nodig zult hebben. Neem eventueel contact op met uw importeurs in het VK en vraag na aan welke vereisten u zal moeten voldoen.
    Zie ook: Prepare to import goods into GB from January 2021

  • Hou er rekening mee dat op termijn documenten voor vervoer (vergunning van vervoerder, certificaat van bekwaamheid, goedkeuringscertificaat voor voertuigen, reislog (indien nodig) die zijn uitgegeven door de EU-landen hun geldigheid kunnen verliezen in het VK.
 
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Info voor export: Lokale controle-eenheden (LCE) van het FAVV
Info voor import: Grenscontroleposten (GCP) van het FAVV
Algemene info: Contactcenter Brexit - Via het online formulier of via email brexit@favv.be
Tel.: 02/211 98 98 - Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en op woensdag van 13.00 tot 16.30 uur.