Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Bijenteelt > Persberichten & Mededelingen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Bijenteelt


    Persberichten & Mededelingen:

05/04/2017 Gebruik van waswafels
   
01/09/2016

FOD Volksgezondheid onderzoekt problemen bij Belgische imkers (Link naar de website van de FOD Volksgezondheid)

   
22/08/2014 Verhoogd gehalte HMF in bijenvoeder
   
10/04/2014 Resultaten van het Epilobee-project 2012-2013:
winter- en seizoenssterfte van de Belgische honingbijen
   
17/07/2013 Bevestiging van een geval van Amerikaans vuilbroed bij een imker in Diest (provincie Vlaams Brabant)

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.04.2017  |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet