www.favv.be       FAVV - AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP)
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL DE 

Export Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.04.2022

Notificaties derde landen, Attesten CVO, verslagen OIE.
Zie pagina: https://www.fasfc.be/african-swine-fever/oie-notification-reports-and-official-attestation-self-declaration/

 

Gevolgen van de melding van gevallen van Afrikaanse varkenspest in België bij uitvoer.

De term "export" verwijst hier naar de verzending van goederen naar "derde" landen (landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie).


Het zijn in het algemeen de ontvangende landen die bepalen onder welke gezondheidsvoorwaarden ze de import van een bepaald type product op hun grondgebied accepteren.


De naleving van deze voorwaarden wordt gegarandeerd door de ondertekening van een gezondheidscertificaat door een certificeerder, gemachtigd door het FAVV. Dit certificaat dat voor het product wordt afgeleverd, geeft aan dat aan alle gezondheidsvoorwaarden is voldaan.

In het kader van AVP in België zijn de redenen waarom een product niet langer kan worden geëxporteerd naar een derde land:
- Het gezondheidscertificaat bevat vereisten die niet langer kunnen worden bevestigd, EN / OF
- Het land van bestemming heeft officieel een embargo/beperking voor dit type product gemeld.

De onderstaande tabel toont de embargo's / beperkingen die officieel werden gemeld door derde landen sinds de ontdekking van AVP in België. Deze tabel is sterk onderhevig aan veranderingen naar gelang de beschikbare informatie.

Tabel
Deze tabel wordt hier ter informatie gepubliceerd.

 

Meer informatie:

EXPORT VAN DIERVOEDERS

EXPORT VAN DIEREN

EXPORT VAN PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG BESTEMD VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE

EXPORT VAN PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG NIET BESTEMD VOOR MENSELIJKE OF DIERLIJKE CONSUMPTIE

 
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

SITES : FAVV Professionelen
FAVV Consumenten
Portail de la Wallonie
Vlaams Gewest
Wetenschappelijk Comité van het FAVV
CONTACT :
Landbouwbedrijven, vervoerders,... Contacteer de LCE van het FAVV
Meldpunt FAVV voor de consumenten
Woordvoerders van het FAVV