Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits

 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Autocontrole > Versoepelingen > Versoepelingen op het vlak van de traceerbaarheid
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Versoepelingen op het vlak van de traceerbaarheid 

Een inrichting kan van de versoepeling op het vlak van traceerbaarheid genieten indien de inrichting voldoet aan één van de volgende voorwaarden :

  1. Versoepeling, indien enkel aan de eindverbruiker wordt geleverd (B to C) of
  2. Versoepeling, indien naast leveringen aan de eindverbruiker, eveneens geleverd wordt aan andere inrichtingen (B to B), maar de leveringen B to B zijn beperkt tot maximaal 30% van hun omzet binnen een straal van 80 km.

De versoepelingen op het vlak van traceerbaarheid zijn :

  • de registratie van de gegevens op producten die niet rechtstreeks verwerkt of verkocht worden, kan gebeuren binnen de 7 dagen en ten laatste op het moment van de verwerking ;
  • de duur van de bewaartijd van de documenten wordt herleid tot 6 maanden na de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste verbruiksdatum of de standaardduur van 6 maanden.


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.02.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet