Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Autocontrole > Specifieke tools per activiteitensector > Pluimveeslachthuizen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Specifieke tools voor de autocontrole per activiteitensector


Verwerking


  Pluimveeslachthuizen en -uitsnijderij

Generieke auditchecklist
Een checklist is een rapporteringstool voor de auditoren voor de weergave van de vaststellingen tijdens de audit.
   

Certificerings- en keuringsinstellingen (OCI's) :
- Erkende OCI's voor de gids G-006 (PDF) (14/04/2023)

- Coördinaten van de erkende OCI's

   
Technische specificatie : Certificeringsregeling - Slachthuizen & Uitsnijderijen (2021/1333/PCCB)
   
FAQ (PDF) (13/08/2009)
   
Nota van 04/08/2017 (PDF) betreffende de dierenwelzijn.
Nota van 23/04/2015 (PDF) betreffende de productie van separatorvlees
   
U kan de gids G-006 verkrijgen bij :
       
    VIP-België vzw (Vereniging van Industriële Pluimveeslachthuizen)
    Adres : Korsele 70 - 9667 Horebeke
    Telefoon : 055 / 49 99 70
    Fax : 055 / 45 78 56
    E-mail :
       
       
    NVP vzw (Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen en Uitsnijderijen)
    Adres : Gasthuisstraat 31 b2 - 1000 Brussel
    Telefoon : 02 / 274 22 02
    Fax : 02 / 400 71 26
    E-mail :
   


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.04.2023   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet