Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands Duits

 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Autocontrole > Specifieke tools per activiteitensector > Brood- en banketbakkerij
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Specifieke tools voor de autocontrole per activiteitensector


Verwerking


  Brood- en banketbakkerij

Generieke auditchecklist
Een checklist is een rapporteringstool voor de auditoren voor de weergave van de vaststellingen tijdens de audit.
   
Certificerings- en keuringsintellingen (OCI's) :
  - Erkende OCI's voor de gids G-026 (PDF) (24/05/2019)
  - Coördinaten van de erkende OCI's
   

FAQ (PDF) (05/05/2014)

   
U kan de gids G-026 verkrijgen bij :
   
    Belgische Confederatie B.B.C.I vzw
       
    Adres : Louis Mettewielaan 83/42, 1080 Brussel
    Telefoon : 02/469.20.00
    Fax : 02/469.21.40
    E-mail :

bbci-bpcg@scarlet.be

bossens_chantal@hotmail.com

   
    Bakkers Vlaanderen vzw
       
    Adres : Elisabethlaan 1A, 2600 Berchem
    Telefoon : 03/287.69.94
    Fax : 03/239.07.75
    E-mail :

info@bakkersvlaanderen.be

       


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.05.2019   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet