Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Autocontrole > Specifieke tools per activiteitensector > Inrichtingen in de B2C-sector
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Specifieke tools voor de autocontrole per activiteitensector


Distributie


  Inrichtingen in de B2C-sector

Generieke checklist
   

Generieke autocontrolegids voor de B2C-sector (G-044)

   
Omzendbrief van 18/11/2016 betreffende de praktische toepassingsmodaliteiten voor de “G-044 Generieke autocontrolegids voor de B2C-sector” (PDF)
   
- Erkende Certificerings- en keuringsinstellingen (OCI's) voor de gids G-044 (PDF) (25/09/2019)
- Co÷rdinaten van de erkende OCI's
   
Gidsen voor autocontrole in de sector B2C
   

FAQ bij de autocontrolegidsen in de B2C-sector

   

Wetgeving van toepassing op de B2C-sectoren (niet-limitatieve lijst) (PDF)

   


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 25.09.2019   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet