Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Autocontrole > Gidsen > Equivalentie van bepaalde auditreferentiëlen met autocontrolegidsen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Equivalentie van bepaalde auditreferentiëlen met autocontrolegidsen


 

Onder bepaalde voorwaarden kan een commercieel auditreferentieel “equivalent” verklaard worden

met (bepaalde modules van) de relevante autocontrolegids. Onder welke voorwaarden en voor welke auditreferentiëlen dit reeds het geval is, is hieronder opgenomen. 
Procedure "Equivalentie van bepaalde auditreferentielen met de autocontrolegidsen" (PDF) (28/07/2014)

 

 

Commercieel auditreferentieel

Goedgekeurde sectorgids

Meer info, zie website

 

Titel: Vegaplan Standaard voor de Aannemers van Land-en Tuinbouwwerken

Versie: versie 3 (31.03.2023)

Titel: Sectorgids voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie G-033

Versie: versie 4 (31.03.2023)

 

Titel: Vegaplan Standaard voor de primaire plantaardige productie

Versie: versie 5 (31.03.2023)

Titel: Sectorgids voor de primaire productie G-040 (Modules A)

Versie: versie 6

(31.03.2023)

https://www.vegaplan.be/nl/lastenboeken-ppp-van-toepassing-vanaf-03-juli-2023

 

Titel: Vegaplan Standaard NET

Versie: versie 2

(31-03-2023)

Titel: Sectorgids voor de primaire productie G-040 (Module D)

Versie: versie 6

(31-03-2023)

https://www.vegaplan.be/nl/lastenboek-net-van-toepassing-vanaf-03-juli-2023
 

Titel: Vegaplan Standaard NET

Versie: versie 2

(31-03-2023)

Titel: Generische autocontrolegids voor de groothandel in niet-eetbare tuinbouwproducten G-043

Versie: versie 2

(31-03-2023)

https://www.vegaplan.be/nl/lastenboek-net-van-toepassing-vanaf-03-juli-2023
 

Titel: Feed Chain Alliance (FCA) Standaard (voorheen GMP Diervoeders)

Versie: zie onderstaande tabel

Titel: Autocontrolegids Diervoeders G-001

Versie: zie onderstaande tabel

 

   

Titel van het document

G-001

FCA

 
   

AC-00: Inleiding

2.2

1.4

 
    AC-01: Algemene bepalingen
2.1
1.2
 
    AC-02: Productie van diervoeders
2.1
1.4
 
    AC-03: Handel in diervoeders
2.1
1.3
 
    AC-04: Op- en overslag van diervoeders
2.1
1.3
 
    AC-05: Wegtransport van diervoeders
2.1
1.3
 
    AT-01: Wetgeving
2.2
1.1
 
    AT-01: Wetgeving BEL
2.2
0.1
 
    AT-01: Wetgeving EUR
2.2
0.1
 
    AT-02: Meldingsplicht
2.1
1.1
 
    AT-03: Normen-, actiedrempel- en meldingslimietentabel
2.1b
0.11
 
    AT-04: Praktische uitvoering van het HACCP plan
2.0
1.2
 
    AT-05: Monitoring
2.1
1.2
 
    AT-06: Wegtransport
2.0
2.1
 
    AT-07: Productsteekkaart voor levensmiddelenbedrijven
2.0
1.1
 
    AT-08: Versleping
2.0
0.12
 
    AT-09: Beheersing mycotoxines
2.0
1.3
 
    AT-10: Beheersing Salmonella
2.1
1.2
 
    AT-11: Dierlijke bijproducten
2.0
1.1
 
    AT-12: Productie van voeders voor gezelschapdieren
2.0
1.1
 
    AT-13: Procedure voor het gebruik van het fijndoseertoestel
2.0
1.1
 
    AT-14: Richtwaarden voor gemedicineerde voeders
2.2
0.2
 
    CC-00 en CC-01: Certificatieregeling
2.2
0.13
 

 

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.09.2023   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet