www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2021
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLVoedseltoxi-infecties Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.06.2022

Voedseltoxi-infecties zijn een verzamelnaam voor infecties of intoxicaties die worden veroorzaakt door de consumptie van gecontamineerde voeding of water. Meestal zijn microbiologische contaminaties de oorzaak. We spreken van een collectieve voedseltoxi-infectie (CVTI) wanneer onder dezelfde omstandigheden twee of meer personen gelijkaardige symptomen vertonen waarbij er een (waarschijnlijk) oorzakelijk verband bestaat met eenzelfde voedselbron.

In 2021 werden er 547 CVTI’s gemeld: 2.070 personen waren betrokken, waarvan 78 gehospitaliseerd werden. Er waren geen overlijdens. De cijfers worden naar gewoonte ook jaarlijks gerapporteerd aan EFSA (European Food Safety Authority).


Aantal gemelde CVTI’s
In slechts 4 gevallen was er een sterke aanwijzing dat voeding aan de oorzaak lag van de uitbraak. De sterke aanwijzing is gebaseerd op analyse van resten van deze voeding of door het onderzoek van de zieke personen.


Pathogeen Aantal CVTI's Aantal
zieken
Aantal
gehospitali-
seerd
Aantal overlijdens Sterke evidentie van relatie zieke met voeding Betrokken voeding bij sterke evidentie
Bacillus cereus 4 20 0 0 0 -
Staphylococcus coagulase + 2 10 0 0 0 -
Campylobacter 6 33 3 0 0 -
Clostridium perfringens 2 10 0 0 0 -
STEC 5 33 30 0 0 -
Norovirus 5 125 0 0 - -
Salmonella 7 97 25 0 2 Gemengde voeding en meloen
Yersinia enterocolitica 1 26 3 0 0 -
Co-infectie: norovirus en Bacillus cereus 2 30 1 0 1 Gemengde voeding
Vibrio cholereae 1 3 1 0 1 Tijgergarnalen
Ongekend 512 1.683 15 0 0 -
Totaal 54 2.070 78 0 4 -
Bron: Sciensano


Plaats van voorkomen CVTI’s


* Andere (2,4%), ambulant (2,8%), school/kinderdagverblijf (1,3%), kantine/bedrijfsrestaurant (0,7%), kamp/picknick (0,9%), boerderij (0,2%), residentieel verblijf (rustoord, internaat, gevangenis) (0,9%), onbekend (0,9%).


Het aantal CVTI’s wordt vermoedelijk onderschat. Dit komt omdat het niet altijd mogelijk is om met zekerheid een verband te leggen tussen een CVTI en voedsel. Daarnaast speelt ook een gebrekkige en vaak laattijdige melding van uitbraken van CVTI’s een rol. Zeker wanneer slechts milde symptomen zich voordoen, worden voedseltoxi-infecties meestal niet gerapporteerd.

   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren