www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2021
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLRaadgevend Comité Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.04.2022

Het Raadgevend Comité van het FAVV verleent op eigen initiatief of op vraag van de minister of de Gedelegeerd bestuurder advies over alle materies die betrekking hebben op het door het FAVV gevolgde en te volgen beleid. Het comité vormt ook een overlegplatform dat een transparante discussie mogelijk moet maken tussen het FAVV en zijn partners over de actualiteit, de evolutie van de reglementering, de financiering, de obstakels bij uitvoer, enz.

Dit comité bestaat uit 36 leden die de belangrijkste beroepssectoren, de consumentenverenigingen en de overheden - betrokken bij de werking van het Agentschap - vertegenwoordigen: consumentenorganisaties, de sector landbouwproductie, de sector van de diervoederfabrikanten, de organisaties die actief zijn in de levensmiddelenindustrie, de chemische industrie, de handel die onder de bevoegdheid van het FAVV valt, de horeca, de transportsector, de FOD’s Volksgezondheid en Economie, de Gewesten en de Gemeenschappen.

De minister duidt de organisaties, sectoren en hun mandaten aan voor een periode van 4 jaar. De mandaten zijn hernieuwbaar. De effectieve en plaatsvervangende leden worden aangesteld door het Raadgevend Comité.

In 2021 heeft het Raadgevend Comité 9 keer vergaderd.

Binnen het Raadgevend Comité werd het advies “autocontrole” afgewerkt en werd er gewerkt aan een advies “sectorale bemonsteringsplannen”.

De verslagen, adviezen en overige informatie van het Raadgevend Comité vindt u via onderstaande link op de website van het FAVV.
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren