www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2021
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLOpleiding en begeleiding van professionelen: focus op verbredingsactiviteiten, ambachtelijke en lokale productie. Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.06.2022

Het FAVV neemt tal van initiatieven om professionelen, die actief zijn in de voedselketen, te informeren en te begeleiden om een zo hoog mogelijk niveau van voedselveiligheid op het terrein te handhaven. Informatie, preventie en sensibilisering maken deel uit van de belangrijke missies van het FAVV.

Het FAVV investeert veel middelen om professionelen in de voedselketen te helpen de regelgeving te begrijpen, deze correct toe te passen en in een serene sfeer de controleurs van het Agentschap te ontvangen. Hieronder vind je enkele initiatieven die het FAVV hieromtrent heeft genomen:
 • De checklists die gebruikt worden tijdens inspecties worden via een applicatie gepubliceerd op de website van het FAVV. Op die manier weten de professionelen precies welke punten zullen worden gecontroleerd en waar ze op moeten letten.
 • De voorlichtings- en begeleidingscel van het FAVV organiseert in België voortdurend gratis opleidingen voor professionelen. Zij richt zich meer bepaald tot kleine inrichtingen die vaak moeilijkheden ondervinden om zich in regel te stellen met de reglementering en deze toe te passen.
 • Er wordt gratis didactisch materiaal ter beschikking gesteld aan de professionelen:
  • een didactisch animatiefilmpje om aan de professionelen de verplichting uit te leggen om consumenten te informeren over allergenen,
  • brochures die specifiek zijn voor de verschillende sectoren,
  • een video waarin wordt uitgelegd hoe een controle in de horeca verloopt,
  • autocontrolegidsen. Het doel is om de voedselketenoperatoren nodige informatie te verschaffen en hen te helpen om te voldoen aan de goede hygiënepraktijken en hun eigen autocontrolesysteem in te stellen,
  • «Quick-start»-fiches worden ook aan hen ter beschikking gesteld.De voorlichtings- en begeleidingscel, een team dat zeer actief is en luistert naar de noden van de kleinste actoren in de agrovoedingssector

Sinds 2008 beschikt het FAVV over een team van opleiders die bedrijven in de B2C-sector helpen om de wetgeving te begrijpen en goed toe te passen. Dit team ondersteunt daarbij tegelijk ook verschillende activiteiten voor bijvoorbeeld landbouwers die hun producten willen verwerken en in de handel brengen, lokale fabrikanten van bijvoorbeeld chocolade, artisanaal bier of koekjes, imkers enz.E-learning training voor keukens

Deze opleiding is specifiek gericht op koks, keukenverantwoordelijken en keukenpersoneel die werkzaam zijn in de horeca of in grootkeukens ( rusthuizen, ziekenhuizen, scholen, kinderdagverblijven, gevangenissen,…). Dit project werd ontwikkeld als antwoord op een sterk groeiende vraag naar opleiding vanuit deze sector. Het opleidingsteam werkte hiervoor een jaar lang nauw samen met een extern bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van e-learnings.

Sinds oktober 2021 is de e-learning beschikbaar voor professionals uit deze sector. In de laatste 3 maanden van 2021 namen maar liefst 700 mensen deel aan de opleiding!

Het voordeel van deze formule is dat de deelnemer de opleiding op eigen tempo en via verschillende formats (computer, smartphone, tablet,…) kan volgen, de mogelijkheid heeft om de kennis te evalueren door middel van een test en een certificaat van deelname te behalen.De opleiding bestaat uit 5 modules:
 • Allergenen: beheer en communicatie over allergenen naar de klanten toe
 • Infrastructuur en uitrusting.
 • Persoonlijke hygiëne.
 • Aankoop, ontvangst en opslag van goederen.
 • Bereiding van levensmiddelen en afvalbeheer

In vergelijking met voorgaande jaren is de deelname aan de e-learning gestegen in de horeca sector. Bijna 30% van de deelnemers verklaarde werkzaam te zijn in de horeca sector. 45% van de deelnemers verklaarde werkzaam te zijn in een grootkeuken.

In de categorie "andere" deelnemers zijn er bakkers, slagers, detailhandelaars, maar ook leerkrachten en consultants.

Activiteit deelnemers e-learning:
Opleidings- en informatiesessies

Bijna 2.500 mensen hebben deelgenomen aan de 120 opleidings- (of informatie-) sessies. 85% van de sessies werd online gehouden.

Het merendeel van de opleidingen was gericht op de B2C-sector (restaurants, detailhandelszaken, bakkerijen, slagers, grootkeukens, enz.) met diverse onderwerpen zoals houdbaarheidsdata, temperatuurbeheer of opleidingen voor starters (mensen die een nieuwe activiteit in de voedselketen opstarten).

De opleiding voor vrijwilligers die werken voor liefdadigheidsorganisaties (voedselbedeling, sociale kruideniers en sociale restaurants), blijft een prioriteit voor de voorlichtingscel.

Ook de primaire productiesector (veeteelt, landbouw, bijenteelt,…) heeft de voorlichtingscel ingeschakeld voor opleidingen. De belangrijkste onderwerpen waren het houden van pluimvee, de tuinbouw, de verkoop van vleespakketten op de boerderij en de bijenteelt.

Soorten vragen 2021:
Vragen aan de voorlichtingscel

Het aantal vragen blijft min of meer constant. Er was een sterke stijging in 2020.

Evolutie van het aantal vragen sinds 2017:


Als rekening wordt gehouden met het aantal bedrijven per categorie van activiteiten dan zijn alle sectoren zeer goed vertegenwoordigd.

Starters nemen regelmatig contact op met de voorlichtingscel om informatie te verkrijgen over hoe ze zich moeten aanmelden bij het FAVV en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen.

Soorten vragen 2021:
Bezoek van onze website

De website van de voorlichtingscel is ook een goede bron van informatie. In februari, met de start van de online opleidingen, en oktober-november, met de lancering van de e-learning (in oktober 2021) kan een toename van het aantal bezoeken worden vastgesteld.

Algemeen werd de website minder bezocht. We hadden een piek van 30.000 bezoekers in 2019. 2020? In 2021 waren het er 24.000.

Sommige webinars zijn nadien online gepubliceerd zodat professionelen ze kunnen herbekijken wanneer het hen uitkomt. In 2021 hebben 3500 personen de herhalingen van de webinars geheel of gedeeltelijk bekeken.

   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren