www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2021
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLInternationale relaties - Export Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.06.2022

Het FAVV is internationaal actief en beschikt over een netwerk dat toelaat het Europese en internationale beleid mee vorm te geven, een positief imago van de Belgische producten te garanderen en ook de export van Belgische producten te ondersteunen. Het FAVV wordt beschouwd als een performante overheid en is een internationaal voorbeeld.

Net zoals in 2020 hadden ook in 2021 de maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie een invloed: er golden nog steeds beperkingen voor verplaatsing tussen derde landen en de Europese Unie en er waren ook verplichte maatregelen van kracht binnen België zelf. Hierdoor heeft het FAVV zelf geen buitenlandse bezoeken kunnen brengen aan derde landen en slechts 2 Russische delegaties fysiek kunnen ontvangen. Eén delegatie inspecteerde Belgische diervoederbedrijven, de andere controleerde plantmateriaal (plantkweekmateriaal).

Het Agentschap besteedt niet enkel bijzondere aandacht aan het behoud van de Belgische exportmarkten, maar ook aan het openstellen van nieuwe markten: in 2021 werd zo nieuwe uitvoer mogelijk van 27 verschillende soorten producten naar 19 derde landen.


COVID-19 biedt opportuniteiten: video-inspecties

De COVID-19 pandemie heeft een impact op reizen en dus ook op de inspectiebezoeken van derde landen. Die zijn nodig voor het openen van nieuwe markten of voor een tussentijdse evaluatie van reeds lopende export.

Anderzijds zorgt deze uitdaging ook voor opportuniteiten. Zo bleken video-inspecties een goede aanvulling voor fysieke inspectiebezoeken. De eerste ervaring hiermee in 2021 is alvast veelbelovend. Een Chinees inspectieteam heeft via deze manier gecontroleerd of de voorwaarden voor de export van peren gerespecteerd werden en of de COVID-19 maatregelen doeltreffend waren. Deze inspectie is uitstekend verlopen en de export van Belgische peren naar China, waarvoor in 2010 een akkoord werd bereikt tussen beide landen, kan hierdoor verdergezet worden. Het goede verloop van deze inspectie werd mogelijk gemaakt door nauwe samenwerking tussen het FAVV en de sectorfederatie.
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren