www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2021
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLRealisaties met betrekking tot fraudebestrijding Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.06.2022

In 2021 registreerde de NOE 953 fraudemeldingen (712 in 2018, 1.331 in 2019 en 1.419 in 2020).

Naar aanleiding van deze meldingen werden verschillende acties genomen:

2018 2019 2020 2021
Onderzoeken ingesteld naar fraude 563 707 792 733
Bemonsteringen in landbouwbedrijven 86 67 67 47
Bemonsteringen in slachthuizen 8 15 11 54
Speciale acties die in de loop van het jaar zijn gestart 22 25 20 22
Informatieoverdrachten naar andere diensten 104 436 541 153

27,3% van deze fraudeonderzoeken maakten deel uit van een onderzoek gevoerd door “cel 1”, 32,2% van “cel 2” en 40,1% van “cel 3”.

Er werden 1.096 monsters genomen, die als volgt kunnen worden ingedeeld:


De fraudegevallen in 2021 kunnen volgens deze fraudetypes worden ingedeeld:

Type fraude Algemeen totaal (%)
Illegale handel in levensmiddelen 14,4
Etikettering, traceerbaarheid, bewaaromstandigheden 14,4
Voedingssupplementen en postpakketten 13,8
Andere (illegaal slachten, certificering, klachten, valse identiteit, ...) 12,8
Hormonen, residuen, doping bij dieren 11,4
Pesticiden 10,7
Illegale handel in geneesmiddelen en illegale uitoefening van de diergeneeskunde 7,1
Identificatie en registratie, paardenpaspoort 5,8
Illegale handel in levende dieren 5,2
Certificering 3,3
FEED 0,8


De NOE kon in 2021 759 dossiers afsluiten. De controleurs stelde 1.447 PV's op, waarvan 382 van het type vaststelling of overtreding (26,4%).

In 14,5% van de dossiers werd er samengewerkt met het Openbaar Ministerie, ofwel in de informatiefase, ofwel in de onderzoeksfase.

In het kader van de werkgroep “EU agri-food fraud network” van de Europese Commissie werden diverse meldingen van fraude of informatie over fraude doorgegeven onder de Europese lidstaten. In België beheert de NOE het AAC-FF (het Europees elektronisch meldingssysteem voor 'food' fraude). Er werden 82 meldingen ontvangen door de NOE en die heeft op zijn beurt 69 meldingen uitgestuurd via het AAC-FF.
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren