www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2021
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLDe Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het FAVV Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 09.06.2022

De Nationale Opsporingseenheid (NOE) telt 6 specifieke cellen (naast zijn managementstaf):
  • De administratieve cel: administratief en logistiek beheer van de dienst.
  • De cel kwaliteit en risicoanalyse:
    • kwaliteit: verantwoordelijk voor de conformiteit van de dienst met de ISO 9001-norm
    • risicoanalyse: voert een risico- en prioriteitenanalyse uit voor de volksgezondheid voor alle meldingen van vermoedelijke fraude (gemiddeld meer dan 4 per dag).
  • De cel onderzoek/ondersteuning: gespecialiseerd in onderzoeken naar “Open Sources Intelligence” (OSINT), beheer van transversale procedures en werkinstructies, versterking van de cellen 1/2/3 op het terrein (bv.: grondige traceerbaarheid, gegevensanalyse).
  • Cel 1: onderzoek m.b.t. voedingssupplementen, gewasbeschermingsmiddelen (GBM), FEED (diervoeder).
  • Cel 2: onderzoek m.b.t. levende dieren, gebruik van hormonen en verboden geneesmiddelen en de slachthuizen.
  • Cel 3: onderzoek m.b.t. FOOD (voeding bestemd voor menselijke consumptie), zuivelproducten, eieren en vis.Eén medewerker van de NOE is sinds oktober 2021 bij de Federal Unit Public Health and Environmental Crime (FUPHEC DJSOC van de federale politie) gedetacheerd. FUPHEC is het resultaat van de fusie van de secties "Milieu" en "Hormonen" binnen de politie tot één centrale dienst "Volksgezondheid en Milieu". De fusie komt voort uit de wens om effectiever en efficiënter te reageren op de toenemende bezorgdheid van het publiek over ons milieu, de volksgezondheid in het algemeen en de voedselveiligheid. Als centrale dienst biedt FUPHEC een toegevoegde waarde in termen van uniformiteit in de aanpak van de betrokken verschijnselen en efficiëntie van de in te zetten middelen. Het is van essentieel belang om dit aanbod te ontwikkelen om de samenwerking te optimaliseren en de uitwisseling van informatie te verbeteren.
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren