www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2021
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLNOE: Cel 2 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.05.2022

Analyse van verdachte en niet-conforme monsters
Verdachte monsternemingen in de bedrijven
OPSON - PaardenAnalyse van verdachte en niet-conforme monsters

In 2021 heeft de Nationale Opsporingseenheid (NOE) 804 monsters, ofwel 1.299 resultaten van verdachte of niet-conforme analyseparameters, geanalyseerd op de aanwezigheid van residuen van stoffen met hormonale, antibiotische, antiparasitaire of ontstekingsremmende werking.

Deze monsters kunnen afkomstig zijn van bijvoorbeeld een controle in het slachthuis of in een landbouwbedrijf, van een melding naar aanleiding van de controle van etiketten in het slachthuis of in een bedrijf, van een verdenking in het slachthuis, van een verzoek van de hormonencel (nu PFCP genaamd) of van het Parket, van een verdacht dier in het slachthuis, van een niet-conform postpakket, van een wegcontrole of van een melding van een extern laboratorium, ...

Aantal verwerkte
analyses
Aantal verwerkte
monsters
Rund 391 261
Kalveren 183 126
Varken 163 103
Paard 52 31
Pluimvee 48 25
Vis en schaaldieren 47 20
Schaap 20 14
Geit 1 1
Voedingssupplementen 52 31
Preparaten / materieel 142 53
Diervoeders 53 53
Varia 147 86
Totaal 1.299 804


In alle deze monsters werden hormonale stoffen, diergeneesmiddelen, additieven of stoffen waarvan het gebruik verboden is, aangetroffen.

In 2021 heeft de NOE 37 notificaties van niet-conforme analyseresultaten naar buitenlandse autoriteiten (Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Nederland) gestuurd. Deze hadden betrekking op dieren geslacht in België maar die uit deze landen afkomstig waren. Van de betrokken lidstaten werden vijftien reacties ontvangen.

Land van bestemming Aantal verstuurde
notificaties
Ontvangen
feedback
Frankrijk 16 5
Luxemburg 2 1
Nederland 18 9
Duitsland 1 0
Totaal 37 15Verdachte monsternemingen in de bedrijven

Na analyse van deze resultaten werden door de NOE 47 inspecties op landbouwbedrijven uitgevoerd en werd heel wat informatie naar de Lokale controle-eenheid (LCE) gestuurd voor de opvolging van toegelaten gemedicineerde stoffen. Het doel van deze inspecties is nagaan of het gebruik van diergeneesmiddelen wettig is. Tijdens deze inspecties werden monsters genomen van de aanwezige dieren, de uitrusting en het voeder.

Naar aanleiding van de aanwezigheid van een contaminant in verscheidene monsters van diervoeders werden 5 AAC-FF-notificaties (Administrative Assistance and Cooperation System - Food Fraud) voor onderzoek naar een andere lidstaat verstuurd.

In het kader van de controles in landbouwbedrijven en in slachthuizen heeft de NOE in 2021 900 monsters genomen van dieren (urine, fecaliën, vlees, ...), van diervoeder en van materiaal.

Type monster Aantal monsters
Pluimvee 53
Oppervlakte 33
Varkens 94
Schapen 16
Konijnen 5
FEED 76
Bemonstering verdachte bereiding 78
Paarden 65
Geiten 1
Runderen 479
Totaal 900


In kader van een specifieke actie gericht op slachthuizen werden in 2021 54 verschillende slachthuizen bezocht door de NOE. In totaal werden 268 monsters genomen.

In onderstaande tabel wordt het aantal monsters per diersoort ondergebracht:
Diersoort Aantal monsters
Rund 98
Varken 57
Paard 35
Kalf 27
Andere = kip, kalkoen, konijn, wild, fazant… 44
Schaap 7

In onderstaande tabel staat het aantal monsters per matrix:
Matrix Aantal monsters
Urine 126
Vlees 92
Lever 28
Mest 2
Spuitplaats 1OPSON - Paarden

In 2021 nam de NOE deel en de leiding in het deel van de Europese actie OPSON IX betreffende de handel in paarden in samenwerking met Europol en Interpol.

In het kader van deze actie werden in 2021 21 controles uitgevoerd, 190 paarden en 237 paardenpaspoorten werden gecontroleerd. Dit heeft geleid tot de vaststelling van 37 vervalste paardenpaspoorten en tot het openen van drie gerechtelijke dossiers en vijftien administratieve dossiers. Er werden ook 33 monsters genomen in slachthuizen (bovenop deze van het controleplan van het FAVV) om het gebruik van diergeneesmiddelen in de sector van paardenvlees te onderzoeken.

De meest voorkomende inbreuken die werden vastgesteld zijn:
  • het houden van paardachtigen die niet correct geïdentificeerd zijn;
  • het handelen in paardachtigen zonder de noodzakelijke toelating;
  • het vervoeren van levende dieren zonder de noodzakelijke toelating;
  • invoer van paardachtigen zonder certificaat;
  • uitvoer van paardachtigen zonder certificaat;
  • het houden van en handelen in paardachtigen met vervalste paspoorten.
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren