www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2021
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLControles bij invoer Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.06.2022

Dieren en producten worden vanuit de hele wereld naar de Europese Unie aangevoerd. Om risico’s voor de volksgezondheid en de insleep van dieren- en plantenziekten te voorkomen , is in de Europese Unie een uitgebreide en in sterke mate geharmoniseerde regelgeving van toepassing. Op basis hiervan voert het FAVV zijn controles uit.

Het FAVV heeft efficiënte importcontroles als doelstelling, die garanderen dat ingevoerde producten hetzelfde veiligheidsniveau halen dan de EU-producten, rekening houdend met de verdere mondialisering en complexiteit van de voedselketen en bijgestuurd op basis van een verfijning van de risicobeoordeling.

Controles bij invoer: aantal zendingen (met % geweigerde zendingen)
  Aantal zendigen
Levende dieren 1 5.854
(0,26%)
Levensmiddelen van dierlijke oorsprong 2 21.495
(1,84%)
Levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong 3 6.650
(1,44%)
Planten, plantaardige producten 4 90.056
(0,66%)
Producten niet bestemd voor humane consumptie 5 8.832
(4,23%)

1 De Levende dieren bevatten de vogels en pluimvee, de vissen, de honden, de katten, de fretten, de reptielen, de amfibieën, de insecten,..
2 De levensmiddelen van dierlijk oorsprong bevatten de visserijproducten, de vlees, de melk en melkproducten, de honing, de eieren, de gelatine,…
3 De Levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong bevatten de grondnoten, de specerijen, de chilipepers, de noten,…
4 De planten en producten van plantaardige oorsprong bevat de snijbloemen, stekken, groenten en fruit, aardappelen, granen,..
5 De producten niet bestemd voor humane consumptie bevatten de voerder voor gezelschapsdieren, de verwerkte dierlijke eiwitten, de huiden en vellen, de wol,…Postpakketten
Controle van reizigers bij de douanePostpakketten

Tot eind 2020 voerde de Nationale Opsporingseenheid van het FAVV (NOE), in samenwerking met de Douane en het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) controleacties uit op de invoer van postpakketten, en in het bijzonder van voedingssupplementen die via internet gekocht werden.

Controle van postpakketten door de NOE tot 2020:
  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Controleacties 63 55 51 43 32 42
Gecontroleerde pakjes - - - - 15.003 22.933
IBN Pakjes 181 300 696 213 373 484
Analyses - 80 53 128 45 32
NC resultaten - - 27 87 22 1

Sinds januari 2021 voert het FAVV op een regelmatige basis controles uit op kleine zendingen die ingevoerd worden vanuit derde landen via post- en koerierdiensten. In 2021 werden 30.024 kleine zendingen gecontroleerd. In samenwerking met de Nationale Opsporingseenheid van het FAVV (NOE) werden 39 analyses uitgevoerd op voedingssupplementen, waarvan 30 een niet-conform resultaat hadden. De meeste voorkomende stoffen werden aangetroffen waren sildenafyl en sibutramine.Controle van reizigers bij de douane

In samenwerking met de Douane, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de FOD Volksgezondheid (dienst CITES en Cosmetica), heeft het FAVV meegewerkt aan de versterkte controle van reizigersbagage in de luchthavens Brussels Airport, Brussels South Charleroi Airport, Internationale Luchthaven Oostende-Brugge en Liège Airport. De controles gaan na of passagiers de regels naleven m.b.t. de invoer van vlees, planten, plantaardige en dierlijke producten en dieren, inclusief beschermde dier- en plantensoorten in het kader van de CITES reglementering (CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Verder werd tijdens deze controles ook aandacht geschonken aan de illegale invoer van geneesmiddelen en cosmeticaproducten. Deze actie wordt “BACON-actie” genoemd (Bagage Controles).

Het is belangrijk om te vermelden dat de BACON-acties de douanegrenscontroles niet vervangen, maar dienen om de douanebeambten op te leiden en vragen te beantwoorden. Het zijn dus extra controles naast de routinecontroles, die worden uitgevoerd door de Douane. Bovendien is het FAVV niet bevoegd voor CITES-aangelegenheden.

Bij 386 passagiers (532 in 2017, 324 in 2018, 538 in 2019 en 77 in 2020) werden in 2021 door het FAVV, het FAGG en de FOD Volksgezondheid, in samenwerking met de Douane, producten in beslag genomen en dit tijdens 14 controles (34 in 2017, 25 in 2018, 35 in 2019, 3 in 2020):

  2018 2019 2020 2021
Producten van dierlijke en niet dierlijke oorsprong (vlees, vis, zuivel, fruit, groenten, planten, …) 1.133,5 kg 3.142,85 kg 315,80 kg 4.037 kg
Cosmeticaproducten (stuks) 596 1.344 - 609
Geneesmiddelen (stuks) 427 1.678 11 72

In het kader van een preventie- en sensibiliseringscampagne gericht op de bestrijding van hondsdolheid, werden controles bij gezelschapsdieren uitgevoerd: 40 gezelschapsdieren werden gecontroleerd in 2021, tegenover 7 in 2017, 1 in 2018, 9 in 2019 en 11 in 2020. 25 honden en katten waren volledig in orde.

Als gevolg van de coronacrisis hebben in 2021 opnieuw minder acties plaatsgevonden dan voorzien. Enerzijds was het aantal passagiers uit derde landen vrij beperkt en anderzijds lieten de huidige maatregelen (werken in bubbels, vermijden van contacten) dit soort acties niet toe.
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren