www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2021
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLTen dienste van de consumenten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.06.2022

De consument blijft centraal staan in het beleid van het FAVV. De controleprogramma’s zijn er op gericht om de risico’s voor de consument in het traject voorafgaand aan de aankoop zo klein mogelijk te houden. Eenmaal een levensmiddel in handen van de consument is, krijgt de consument zelf ook een deel van de verantwoordelijkheid. Het is dan ook belangrijk dat de consument over alle aspecten die te maken hebben met voedselveiligheid geïnformeerd en gesensibiliseerd wordt.

In 2021 bleef het door het FAVV gevolgde communicatiebeleid van toepassing: nog dichter bij de consument staan, nog beter naar hem luisteren en hem nog beter informeren. De sociale media vormen hiertoe een steeds belangrijker instrument.


Productterugroepingen en waarschuwingen: stijgende trend zet zich door in 2021

De toename van het aantal meldingen naar de consument over producten die door agrovoedingsbedrijven worden teruggeroepen zet zich door. Meer bepaald gaat het hier over tientallen terugroepingen met als oorzaak de aanwezigheid van ethyleenoxide, een gewasbeschermingsmiddel dat niet is toegelaten in Europa. Dit aanzienlijke aantal mededelingen illustreert hoeveel belang het Voedselagentschap hecht aan het verstrekken van de juiste informatie aan de consument. Hetzelfde geldt voor meldingen naar de consument over problemen met het etiket, zoals het ontbreken van de verwijzing naar de aanwezigheid van een allergeen in een levensmiddel.
Bovendien is het FAVV van mening dat, wanneer een bedrijf niet snel genoeg communiceert over het terugroepen van een product naar de consument en de pers, dit een overtreding is waarbij een sanctie het gevolg is. Het doel is duidelijk: de consumenten doeltreffend informeren, vooral wanneer er een risico is voor de gezondheid.


Onze sensibilisatiecampagnes, steeds gerichter

In 2021 heeft het FAVV verschillende communicatiecampagnes gevoerd met als doel de consumenten te informeren over onderwerpen die hen aanbelangen en die belangrijk kunnen zijn voor hun eigen gezondheid of die van hun dieren! Zo werden digitale campagnes gevoerd om BBQ-liefhebbers te informeren over goede hygiënepraktijken en handelingen die not done zijn. Ook voor hobbyhouders van pluimvee werd een campagne gevoerd toen het vogelgriepvirus circuleerde, met als doel om hen te helpen hun dieren correct op te hokken ! Het FAVV zal op een strategische en gerichte manier blijven communiceren en hierbij rekening houden met de informatiebehoeften van consumenten.


Communicatie naar de consumenten in cijfers

2021
Persberichten door het FAVV 42
Productterugroepingen en waarschuwingen door bedrijven (onder supervisie van het FAVV) 408
Productterugroepingen en waarschuwingen door het FAVV 84
Bezoeken: www.favv.be 1.910.604
Meldpunt voor de consument Vragen 5.107
Klachten 3.929
Facebook Abonnees 62.825
Gepubliceerde berichten 1.483
Twitter Abonnees 5.250
Gepubliceerde berichten 1.694
LinkedIn Abonnees 10.221
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren