www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2021
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLDe plantengezondheidsbarometer Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.06.2022

De plantengezondheidsbarometer is een instrument dat werd ontwikkeld door het Wetenschappelijk Comité (SciCom) ingesteld bij het FAVV. Hiermee kan op jaarbasis een beeld worden verkregen van de evolutie van de algemene toestand van de plantengezondheid in België (cf. Advies 10-2011 (PDF)). Tussen 2008 en 2017 werd de toestand van de plantengezondheid berekend op basis van de eerste versie van de barometer (cf. Advies 10-2011 (PDF)). In 2018 werd deze eerste versie geherevalueerd (cf. Advies 08-2018 (PDF)). De tweede versie van de barometer is gebaseerd op een andere reeks indicatoren. De resultaten van beide versies zijn daarom niet vergelijkbaar.
Tussen 2020 en 2021 nam de plantengezondheidsbarometer (versie 2) toe met + 9,1 %.

Deze verbetering van de algemene toestand van de plantengezondheid is voornamelijk te wijten aan de gunstige evolutie van de indicator “aantal ontvangen verplichte meldingen met betrekking tot plantenziekten en schadelijke organismen”, en van de indicator "eerste opsporingen" van voor planten schadelijke organismen in België (= minder meldingen/"eerste opsporingen", wat wordt geïnterpreteerd als een verbetering van de fytosanitaire situatie).

Tegelijkertijd wordt een ongunstige evolutie vastgesteld op het niveau van de fytosanitaire conformiteit van monsters genomen bij invoer en van monsters genomen om de Belgische plantaardige productie te controleren op gereglementeerde fytopathogene virussen en viroïden.


Evolutie tov. referenciejaar 2010In vergelijking met 2010 vertoont de plantengezondheidsbarometer (versie 2) een positieve tendens. Deze is hoofdzakelijk het gevolg van gunstige evoluties m.b.t. de conformiteit van producten1, de autocontrole2 en de meldingsplicht3.

_________________________________
1 Indicator m.b.t. de controles van gereglementeerde plantenetende of houtetende insecten (= toename van het percentage conforme monsters).
2 Indicator m.b.t. de autocontrole op het niveau van de plantaardige productie (= toename van het percentage activiteiten uitgeoefend met een gevalideerd/gecertificeerd autocontrolesysteem).
3 Indicator m.b.t. de meldingsplicht m.b.t. plantenziekten en schadelijke organismen (= minder meldingen ontvangen, wat wordt geïnterpreteerd als een verbetering van de fytosanitaire toestand).
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren