www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2021
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLDe dierengezondheidsbarometer Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.06.2022

De dierengezondheidsbarometer is een instrument dat werd ontwikkeld door het Wetenschappelijk Comité (SciCom) ingesteld bij het FAVV. Hiermee, kan op jaarbasis een beeld worden verkregen van de evolutie van de algemene toestand van de dierengezondheid (nutsdieren) in België (cf. Avis 09-2011 (PDF)). Tussen 2008 en 2017 werd de toestand van de dierengezondheid berekend op basis van de eerste versie van de barometer (cf. Avis 09-2011 (PDF)). In 2018 werd deze eerste versie geherevalueerd (cf. Avis 07-2018 (PDF)) waarbij een verschillende korf van indicatoren werd gehanteerd (versie 2). De resultaten van beide versies zijn daarom niet vergelijkbaar.
Tussen 2020 en 2021 nam de dierengezondheidsbarometer (versie 2) toe met + 7,3 %.

Deze positieve evolutie kan in hoofdzaak worden toegeschreven aan een afname van het aantal meldingen van aangifteplichtige dierenziekten en van de antimicrobiële resistentie bij indicatorbacteriën. Daarnaast daalde ook het gebruik van antimicrobiële stoffen in de dierlijke productie, werden er minder varkenskarkassen en pluimveekarkassen afgekeurd en was er een gunstige evolutie met betrekking tot het aantal meldingen van abortus bij herkauwers.

Negatieve evoluties werden waargenomen op het niveau van de sterfte van vleeskalveren, kleine herkauwers en vleesvarkens in België.


Evolutie tov. referenciejaar 2010In vergelijking met 2010 vertoont de dierengezondheidsbarometer opnieuw een positieve tendens. Deze is hoofdzakelijk het gevolg van gunstige evoluties m.b.t. antimicrobiële resistentie bij indicatorbacteriën, het aantal meldingen van abortus bij herkauwers en het aantal bedrijven met een gevalideerd autocontrolesysteem. Negatieve evoluties werden vastgesteld op het vlak van het aantal meldingen van aangifteplichtige dierenziekten en op het vlak van de inspecties traceerbaarheid.
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren