www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2020
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLHet Meldpunt van het FAVV voor de consument Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.06.2021

Het Meldpunt van het FAVV bestaat uit een gemotiveerd team van Franstalige en Nederlandstalige medewerkers. De consument kan bij ons op een laagdrempelige manier terecht met vragen en klachten over de veiligheid van de voedselketen, van productie tot consumptie. Wij zijn er voor de consument, ook na hun aankoop. Bent u nieuwsgierig naar wat het Meldpunt precies voor u kan doen?

Bekijk alvast onze video:
Bekijk de video
https://www.youtube.com/watch?v=fEz3qMHf-qMKlachten

Het Meldpunt is voor de consument het middel bij uitstek om contact op te nemen met het FAVV, bijvoorbeeld in het geval van een probleem of ontevredenheid over voeding of een onderneming actief in de levensmiddelen sector. In 2020 registreerde en behandelde het Meldpunt 3.605 klachten of een gemiddelde van 14 klachten per werkdag. Na een stijging van het aantal klachten de afgelopen jaren kent het aantal in 2020 een terugval die voornamelijk te wijten is aan de sluiting van de Horeca door het coronavirus (Covid-19).

Iedere klacht kan bijdragen tot het verzekeren van de voedselveiligheid. Onze controleurs zijn zeer actief op het terrein en voeren ter plaatse onderzoeken uit. Als het onderzoek is afgerond ontvangt de consument altijd feedback.

8,8 consumentenklachten op 10 worden afgesloten binnen de 30 dagen.


Totaal aantal consumentenklachten in 2020 per sector:Type consumentenklachten 2020:
Vragen

Consumenten kunnen het Meldpunt ook contacteren wanneer ze vragen hebben over de voeding die ze aankopen, bijvoorbeeld over etikettering van producten en de verplichtingen hierover, over allergenen of zelfs over het verloop van een controle door het FAVV. Zo werden in 2020 4.922 vragen behandeld, dat zijn gemiddeld 19 vragen per werkdag.

9,8 vragen van consumenten op 10 worden beantwoord binnen de 4 werkdagen.

Soorten vragen 2020:De behandelde onderwerpen waren voornamelijk :
          - vervaldata
          - hygiëne
          - etikettering/allergeneninformatie
          - productterugroepingen

In de categorie “Andere” bevinden zich voornamelijk vragen die niet tot de bevoegdheid van het FAVV behoren of die betrekking hebben tot een andere dienst van het FAVV of die betrekking hebben tot een andere dienst van het FAVV (heffingen, LCE, import/export, ...). Gemiddeld 33% van de vragen die bij het Meldpunt in 2020 werden ontvangen behoren niet tot de bevoegdheid van het FAVV (andere overheidsdiensten,...).Bezorgdheden in 2020

2020 was zonder twijfel het jaar van het coronavirus, dat was ook merkbaar bij het Meldpunt. Door de sluiting van de Horeca en sommige grootkeukens in het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen om Covid-19 te bestrijden, is het aantal klachten met bijna 25% gedaald in vergelijking met het voorgaande jaar. Het Meldpunt ontving 685 vragen over het coronavirus en de genomen maatregelen, wat neerkomt op 14% van het totale aantal in 2020 ontvangen vragen. Aangezien de opvolging van de door de regering opgelegde maatregelen -ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus- niet onder de bevoegdheid van het FAVV valt, werd de consument enerzijds een luisterend oor geboden en anderzijds doorverwezen naar de bevoegde autoriteiten.

Opmerkelijk is dat er sinds de sluiting van de Horeca steeds meer maaltijden via websites, apps en sociale media te koop worden aangeboden door hobbykoks. De consument stelde terecht de vraag of dat wel kan. Ook op deze vraag hebben we een antwoord kunnen bieden: ja, iedereen die voeding bereidt en verkoopt moet gekend zijn bij het FAVV. Dat geldt voor restauranthouders, maar ook voor hobbykoks.

Ook het geduld van de hobbyhouders van pluimvee werd op de proef gesteld. Sinds half november 2020 werden gevallen van hoogpathogene vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij wilde vogels en zijn 5 uitbraken bevestigd bij professionele en particuliere houders. . Alle pluimvee en vogels moesten daarom worden opgehokt. “Hoe moet ik mijn kippen ophokken?”, was een vraag die geregeld opdook. De situatie normaliseerde uiteindelijk pas in 2021.

In de tweede helft van 2020 werd het FAVV op de hoogte gebracht van een contaminatie van sesamzaden afkomstig uit India met de stof ethyleenoxide (een gewasbeschermingsmiddel).
In de meeste gevallen zijn sesamzaden in kleine hoeveelheden verwerkt in het eindproduct, dat leidde tot verschillende productterugroepingen. De consumenten waren duidelijk bezorgd of de sesamolie of -pasta die ze gebruiken nog kon worden geconsumeerd. Ook hier gaf het Meldpunt antwoorden en stelde het consumenten gerust over producten die deel uitmaakten van een productterugroeping.Brexit Contact Center 2020

Na moeizame onderhandelingen van meer dan 2 jaar stapte het Verenigd Koninkrijk (VK) op 31 januari 2020 officieel uit de Europese Unie (EU). Sindsdien hebben het VK en de EU lang onderhandeld over de toekomstige relatie die op 1 januari 2021 in werking is getreden. Om de overgang voor zowel de ondernemingen als consumenten te vergemakkelijken werd in 2019 al het Brexit Contact Center opgericht, dat ook bemand wordt door de medewerkers van het Meldpunt.

Brexit: vragen van ondernemers rond export naar het VK
In oktober en november heeft het Brexit-contactcentrum ongeveer 30 vragen ontvangen.
In december 2020, de laatste maand voor de definitieve Brexit, zijn de vragen meer dan verdubbeld. De grootste bezorgdheid bij bedrijven en sectororganisaties was het al dan niet nodig hebben van (export)certificaten. Sommige particulieren waren eerder bezorgd over reizen met hun huisdieren en/of ze nog eetbare souvenirs mochten meenemen naar België na een tripje naar het VK.
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren