www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Toelevering aan de landbouwsector Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2017

Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten
Gewasbeschermingsmiddelen
DiervoedersMeststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten

Hieronder vallen de inspecties bij fabrikanten en groot- en kleinhandelaars van meststoffen, bodemverbeterende middelen, zuiveringsslib en teeltsubstraten.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 625 94,7%
Autocontrolesysteem 288 86,8%
Traceerbaarheid 288 99,3%
Meldingsplicht 723 99,4%
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 20 90,0%
Etikettering 287 96,5%
Totaal 2.231 96,0%

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 94
PV's 49
Inbeslagnemingen 55
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 2
Andere 11
Totaal 211

De resultaten voor 2016 zijn gelijklopend met die voor het vorige jaar. Na een iets minder goed resultaat voor etikettering in 2015, is het percentage gunstige checklists voor deze scope opnieuw gestegen tot het niveau van 2014.Gewasbeschermingsmiddelen

Hieronder vallen de inspecties bij fabrikanten, verpakkers, groot- en kleinhandelaars van gewasbeschermingsmiddelen, en bij inrichtingen die gewasbeschermingsmiddelen door een derde laten vervaardigen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 478 70,3%
Autocontrolesysteem 188 84,0%
Traceerbaarheid 185 97,8%
Meldingsplicht 487 99,0%
Etikettering 184 95,7%
Totaal 1.522 87,6%

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 69
PV's 99
Inbeslagnemingen 121
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 4
Andere 12
Totaal 305

Het percentage inspecties dat wordt aangegeven als gunstig is afgenomen ten opzichte van 2015 (-4,8%). Deze trend kan voornamelijk worden verklaard door de non-conformiteiten vastgesteld bij de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen voor hobbytelers. Sinds de opsplitsing van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik en gewasbeschermingsmiddelen voor hobbygebruik in voege is getreden, mogen enkel de producten die bestemd zijn voor hobbygebruik verkocht worden aan hobbytelers. Bovendien moeten deze producten strikte criteria naleven wat hun toelating en etikettering betreft: beperkte volumes per verpakking, aanwezigheid van een aangepast etiket... Tijdens zijn inspecties heeft het FAVV meermaals de aanwezigheid vastgesteld van resterende voorraden van gewasbeschermingsmiddelen die niet aan deze nieuwe vereisten voldoen. Deze voorraden werden in beslag genomen.

De voornaamste non-conformiteit die werd vastgesteld tijdens de inspecties in 2016 blijft het bezit van gewasbeschermingsmiddelen die niet meer toegelaten zijn voor verkoop. Deze non-conformiteiten werden zowel vastgesteld in de handel van producten die bestemd zijn voor professioneel gebruik als voor de producten die bestemd zijn voor hobbygebruik, hetzij frequenter bij de producten voor hobbygebruik. De betrokken hoeveelheden bleven over het algemeen echter beperkt.

Tijdens de inspecties met betrekking tot autocontrole wordt nagegaan of de verdelers van producten voor professioneel gebruik beschikken over de nodige procedures die garanderen dat de producten die ze in de handel brengen de wetgeving naleven en ze deze procedures toepassen. De vastgestelde non-conformiteiten zijn te wijten aan het ontbreken van deze procedures.Diervoeders

Hieronder vallen fabrikanten (inclusief voor gebruik op het bedrijf), groot- en kleinhandelaars, verpakkers, opslagbedrijven en transporteurs van diervoeders. De resultaten van de inspecties van de activiteit in de sector diervoeder van de levensmiddeleninrichtingen die hun bijproducten tot diervoeder valoriseren, worden vermeld in de hoofdstukken die aan hen worden gewijd.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.317 89,8%
Autocontrolesysteem 1.283 92,1%
Traceerbaarheid 1.276 95,1%
Meldingsplicht 1.368 98,5%
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 376 96,5%
Etikettering 1.816 87,5%
Totaal 7.436 92,5%

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 351
PV's 65
Inbeslagnemingen 62
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 11
Andere 26
Totaal 515

De inspectieresultaten van 2016 zijn vergelijkbaar met deze van 2015.

Het FAVV controleert ook het gebruik van diergeneesmiddelen in landbouwbedrijven (geneesmiddelenregisters, stocks...): 99,1 % van de 232 missies m.b.t. gemedicineerd voeder was conform.

Tijdens de 6.769 missies die werden uitgevoerd in landbouwbedrijven werden de voorschriften met betrekking tot hygiëne van de primaire productie van grondstoffen die bestemd zijn voor diervoeders en om te worden gebruikt als voeders voor landbouwhuisdieren nagegaan: deze producten waren conform in 98,4% van de gevallen.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren