www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Slachtingen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2017

Slachthuizen
Noodslachtingen
Particuliere slachtingen
Slachten op de productieplaatsSlachthuizen

Hieronder vallen de slachthuizen voor runderen, varkens, schapen en geiten, paarden, pluimvee, konijnen, gekweekt wild en loopvogels, alsook het warm vervoer van varkensvlees.

Keuring
Alle dieren moeten voor en na het slachten worden onderzocht tijdens de zogenaamde keuring. De bedoeling van deze keuring is vooral de bescherming van de volksgezondheid te waarborgen door vlees dat abnormaliteiten vertoont, besmet is met ziekteverwekkers of residuen van diergeneesmiddelen of contaminanten bevat, uit te sluiten voor menselijke consumptie.

Voor een aantal ziekten worden specifieke onderzoeken verricht: karkassen van varkens en éénhoevigen worden onderzocht op de aanwezigheid van trichinen (rondwormen), runderkarkassen worden onderzocht op de aanwezigheid van cysticercen (larvale tussenstadia van lintwormen).
De keuring wordt meestal door een zelfstandige dierenarts met opdracht uitgevoerd (officiële dierenarts).

Naast de keuring zelf voert de officiële dierenarts ook inspecties uit op de voedselketeninformatie (VKI), het gespecificeerd risicomateriaal (maatregelen tegen de gekkekoeienziekte) en andere bijproducten, laboratoriumtests, de hygiënische werkwijze, de infrastructuur en de autocontrole. Als een inbreuk wordt vastgesteld op het vlak van dierenwelzijn, dan worden de gewesten hiervan op de hoogte gebracht.

Gekeurde karkassen In beslag genomen karkassen
Runderen 544.952 2.060 (0,4%)
Kalveren 368.793 246 (0,1%)
Varkens 11.212.480 31.144 (0,3%)
Paarden 6.086 31 (0,5%)
Schapen 142.589 176 (0,1%)
Geiten 12.860 59 (0,5%)
Gevogelte 310.239.266 3.583.879 (1,2%)
Konijnen 2.910.926 53.092 (1,8%)
Gekweekte hertachtigen 937 1 (0,01%)
Loopvogels 168 0 (0%)

De belangrijkste oorzaken van afkeuring waren:
  • gestorven dieren (zowel dood aangevoerde dieren als dieren die na hun aankomst in het slachthuis zijn gestorven zonder te zijn geslacht);
  • een gegeneraliseerde ziekte;
  • een mogelijk risico voor de gezondheid van mens of dier; en
  • sterk vermagerde dieren.

Naast de werkzaamheden uitgevoerd door de zelfstandige dierenartsen met opdracht die permanent aanwezig zijn tijdens de slachtactiviteiten, worden er ook inspecties uitgevoerd door dierenartsen van het Agentschap.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 630 85,7%
Autocontrolesysteem 311 89,1%
Traceerbaarheid 314 97,5%
Meldingsplicht 303 100%
Dierenwelzijn 1.952 Niet van toepassing
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 299 94,3%
Etikettering 299 99,3%
Vervoer 271 97,8%
Totaal (inspecties ‘dierenwelzijn’ niet inbegrepen) 2.427 93,5%

Details inspectieresultaten infrastructuur, inrichting en hygiëne per type activiteit
  Gunstige checklists
Slachthuizen runderen 83,6%
Slachthuizen varkens 82,1%
Slachthuizen schapen en geiten 85,4%
Slachthuizen konijnen 92,2%
Slachthuizen gekweekt wild 85,3%
Slachthuizen paarden 79,4%
Slachthuizen pluimvee 88,5%
Slachthuizen loopvogels 100%

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 103
PV's 16
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 2
Andere 4
Totaal 125

De inspectieresultaten van 2016 zijn vergelijkbaar met deze van 2015.Noodslachtingen

Met uitzondering van varkens, mogen gezonde dieren die een ongeval gehad hebben en om welzijnsredenen niet levend naar het slachthuis kunnen vervoerd worden, buiten het slachthuis geslacht worden (noodslachtingen) om nadien naar het slachthuis te worden gebracht voor de keuring.

In 2016 werden noodslachtingen uitgevoerd op 2.640 runderen, 146 kalveren en 2 paarden.Particuliere slachtingen

Particuliere slachtingen zijn slachtingen van dieren waarvan het vlees uitsluitend bestemd is voor de eigenaar en zijn gezin.
Varkens, schapen en geiten mogen door een particulier thuis worden geslacht, maar de slachting moet vooraf worden aangegeven bij de gemeente. De thuisslachting van runderen en éénhoevigen (paarden, ezels…) is verboden. De thuisslachting van gevogelte en konijnen waarvan het vlees bestemd is voor het gezin is eveneens toegelaten en niet onderworpen aan een specifieke slachtaangifteplicht bij de gemeente.
Particuliere slachtingen kunnen ook in het slachthuis worden uitgevoerd.

In 2016 werd een particuliere slachting in het slachthuis uitgevoerd voor 39.655 stuks pluimvee, 9.450 schapen, 6.822 runderen, 920 lagomorfen, 565 varkens, 100 kalveren, 17 geiten en 13 éénhoevigen.Slachten op de productieplaats

Hieronder valt het slachten van pluimvee, konijnen en gekweekt wild op het landbouwbedrijf.

Producenten van gevogelte of konijnen kunnen de toelating krijgen om kleine hoeveelheden eigen dieren te slachten op hun bedrijf. De verkoop van uitsluitend volledige karkassen mag slechts in kleine hoeveelheden gebeuren en aan de eindconsument, ofwel in de productieplaats ofwel op de lokale markt.

Loopvogels (struisvogels, nandoes…) en gekweekte hoefdieren (everzwijnen, reeën…) die niet kunnen worden vervoerd omwille van een risico voor de vervoerder of om dierenwelzijnsredenen, kunnen op de plaats van oorsprong in aangepaste lokalen worden geslacht waarbij het slachten onder hygiënische omstandigheden dient te gebeuren.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 27 88,9%
Autocontrolesysteem 3 100%
Meldingsplicht 27 100%
Dierenwelzijn 20 Niet van toepassing
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 23 95,7%
Vervoer 22 95,5%
Totaal (inspecties ‘dierenwelzijn’ niet inbegrepen) 102 95,1%

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 4
Totaal 4

De inspectierestultaten van 2016 zijn vergelijkbaar met deze van 2015.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren