www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Plantaardige productie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2017

Hieronder vallen landbouwbedrijven (groenten, fruit, akkerbouwgewassen, kiemgroenten...), bosbouwbedrijven, sierteeltbedrijven, tuinaannemers, loonwerkers voor land- en tuinbouw, houtbewerkingsbedrijven, plantentuinen en groene zones, boomkwekerijen, alsook exploitanten die gewasbeschermingsmiddelen importeren voor eigen gebruik.


  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 3.615 97,7%
Autocontrolesysteem 6 83,3%
Traceerbaarheid 3.575 97,6%
Meldingsplicht 3.435 99,8%
Fytosanitaire controle 2.465 Niet van toepassing
Gewasbeschermingsmiddelen 2.853 90,1%
Etikettering 13 100%
Totaal (inspecties ‘fytosanitaire controle’ niet inbegrepen) 13.497 97,0%


Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 288
PV's 136
Inbeslagnemingen 232
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 14
Andere 26
Totaal 696


De resultaten voor 2016 liggen in dezelfde lijn als deze voor 2015.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren