www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Horeca & Grootkeukens Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2017

De resultaten van de missies in de sector horeca & grootkeukens zijn beduidend beter in bedrijven die beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS).
Horeca
Grootkeukens
Horeca

Hieronder valt de ambulante en niet-ambulante productie en/of distributie van maaltijden in restaurants, frituur- en pitazaken, traiteurszaken, kamers met ontbijt, en drankgelegenheden.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 13.801 61,8%
Autocontrolesysteem 9.224 68,1%
Traceerbaarheid 9.114 85,2%
Meldingsplicht 8.637 97,4%
Rookverbod 11.263 95,0%
Totaal 52.039 80,1%

Details inspectieresultaten infrastructuur, inrichting en hygiëne per inrichting
  Gunstige checklists
Eetgelegenheden 58,9%
Frituren 65,7%
Traiteurs 71,4%
Pitazaken 41,2%
Kamers met ontbijt 77,9%
Cafés 82,9%
Ambulante uitbaters 67,8%

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 5.190
PV's 1.294
Inbeslagnemingen 112
Tijdelijke sluitingen 23
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 2
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 27
Andere 207
Totaal 6.855

De globale inspectieresultaten zijn gelijkaardig aan deze voor 2015, met uitzondering voor deze m.b.t. traceerbaarheid die minder goed zijn.

Net zoals in 2015 hadden de voornaamste zware non-conformiteiten op vlak van hygiëne betrekking op:
  • de niet-naleving van de koudeketen en de temperaturen van gekoelde levensmiddelen (9,7%);
  • onvoldoende netheid van oppervlakten die in contact komen met levensmiddelen (9,5%);
  • de aanwezigheid van bedorven levensmiddelen of levensmiddelen waarvan de consumptiedatum overschreden is of die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie (7,5%);
  • gebrekkige persoonlijke hygiëne en/of het dragen van ongeschikte of vuile kledij (7,0%); en
  • de ontdooiing van levensmiddelen onder ongeschikte omstandigheden (5,9%).

De voornaamste niet-conformiteit voor ambulante handelaars is het ontbreken van voorzieningen voor het wassen van de handen met stromend water, vloeibare zeep en een hygiënisch handdroogsysteem (19,5%).
Grootkeukens

Hieronder valt de productie en/of distributie van maaltijden in diverse grootkeukens zoals deze in scholen, rusthuizen, gevangenissen, crèches, melkkeukens, ziekenhuizen...

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 5.556 79,9%
Autocontrolesysteem 3.875 87,8%
Traceerbaarheid 4.100 92,9%
Meldingsplicht 3.918 99,0%
Totaal 17.449 89,0%

Details inspectieresultaten infrastructuur, inrichting en hygiëne per inrichting
  Gunstige checklists
Scholen 80,0%
Kinderopvang 84,0%
Melkkeukens 98,6%
Ziekenhuizen 65,1%
Rusthuizen 77,9%
Gevangenissen 38,5%
Andere grootkeukens 76,5%

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 1.450
PV's 90
Inbeslagnemingen 5
Tijdelijke sluitingen 1
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 20
Andere 37
Totaal 1.603

De globale inspectieresultaten zijn gelijkaardig aan deze voor 2015. Er is een verbetering van de inspectieresultaten m.b.t. het autocontrolesysteem. Ook de resultaten voor infrastructuur, inrichting en hygiëne in een aantal grootkeukens, en voornamelijk in de scholen, zijn verbeterd, terwijl deze in de ziekenhuizen en gevangenissen minder goed zijn.

De voornaamste zware non-conformiteiten qua hygiëne hadden betrekking op:
  • de niet-naleving van de koudeketen en de temperaturen van gekoelde levensmiddelen (4,9%);
  • onvoldoende netheid van oppervlakten die in contact komen met levensmiddelen (4,3%);
  • gebrekkige persoonlijke hygiëne en/of het dragen van ongeschikte of vuile kledij (3,8%);
  • de aanwezigheid van bedorven levensmiddelen of levensmiddelen waarvan de consumptiedatum overschreden is of die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie (3,2%); en
  • de niet-naleving van de temperaturen van diepvriesproducten (2,1%).
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren