www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Distributie van levensmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2017

Groothandel levensmiddelen
Slagerijen
Viswinkels
Bakkerijen
Overige detailhandel
TransportGroothandel levensmiddelen

Hieronder wordt de inkoop van melk, de opslag, verpakking en/of groothandel in levensmiddelen (groenten, fruit, granen, aardappelen...) verstaan.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 2.077 89,9%
Autocontrolesysteem 1.475 91,4%
Traceerbaarheid 1.385 92,4%
Meldingsplicht 1.926 98,6%
Fytosanitaire controle 122 Niet van toepassing
Etikettering 2.257 91,9%
Nevenproducten van levensmiddelen 254 99,6%
Totaal (inspecties ‘fytosanitaire controle’ niet inbegrepen) 9.374 93,0%

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 393
PV's 98
Inbeslagnemingen 44
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 4
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 12
Andere 20
Totaal 571

De inspectieresultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2015.Slagerijen

Hieronder vallen de ambulante en niet-ambulante slagerijen, met inbegrip van de slagerijen die een toelating hebben om de wervelkolom te verwijderen (in het kader van de BSE-bestrijding).

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 2.466 65,2%
Autocontrolesysteem 2.175 89,4%
Traceerbaarheid 2.225 88,0%
Meldingsplicht 2.003 99,2%
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 2.170 91,3%
Etikettering 943 84,0%
Totaal 11.982 85,7%

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 861
PV's 210
Inbeslagnemingen 44
Tijdelijke sluitingen 7
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 1
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 8
Andere 36
Totaal 1.167

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2015, behalve voor wat betreft de inspecties m.b.t. de traceerbaarheidseisen die minder goed waren. Voor wat betreft meldingsplicht werd een verbetering vastgesteld.

De meest voorkomende zware non-conformiteiten in de slagerijen hadden betrekking op:
 • het ontbreken van de analyse van het jaarlijks verplicht monster van gehakt of vleesbereiding op basis van gehakt vlees (14,8%);
 • de onvoldoende properheid van de oppervlakken in contact met levensmiddelen (11,8%); en
 • het aanwezig zijn van levensmiddelen die bedorven zijn of waarvan de uiterste consumptiedatum overschreden is of die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie (8,2%).Viswinkels

Hieronder vallen de ambulante en niet-ambulante detailhandelszaken van visserij- en aquacultuurproducten.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 388 76,3%
Autocontrolesysteem 265 84,2%
Traceerbaarheid 297 93,3%
Meldingsplicht 314 98,1%
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 273 78,4%
Etikettering 171 80,7%
Totaal 1.708 85,2%

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 153
PV's 26
Inbeslagnemingen 9
Andere 4
Totaal 192

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2015. Voor wat betreft de vereisten inzake het autocontrolesysteem werd een verbetering vastgesteld.

De meest voorkomende zware non-conformiteiten in de viswinkels hadden betrekking op:
 • het niet respecteren van de temperaturen van gekoelde levensmiddelen en de koudeketen (12,5%);
 • het aanwezig zijn van levensmiddelen die bedorven zijn of waarvan de uiterste consumptiedatum overschreden is of die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie (8,8%); en
 • gebrekkige persoonlijke hygiëne en/of het dragen van ongeschikte of vuile kledij (5,9%).Bakkerijen

Hieronder vallen de niet-ambulante detailhandelszaken van brood en patisserie.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.355 58,9%
Autocontrolesysteem 1.040 80,9%
Traceerbaarheid 1.070 86,1%
Meldingsplicht 1.000 97,4%
Etikettering 276 80,4%
Totaal 4.741 79,2%

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 497
PV's 157
Inbeslagnemingen 14
Tijdelijke sluitingen 10
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 4
Andere 30
Totaal 712

Deze resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2015.

De vaakst voorkomende zware non-conformiteiten bij detailhandelaars van bakkerij- en banketbakkersproducten hadden betrekking op:
 • de niet-naleving van de temperaturen van gekoelde levensmiddelen en de koudeketen (12,7%);
 • onvoldoende netheid van oppervlakten die in contact komen met levensmiddelen (11,1%); en
 • gebrekkige persoonlijke hygiëne en/of het dragen van ongeschikte of vuile kledij (8,4%).Overige detailhandel

Hieronder vallen de overige ambulante en niet-ambulante detailhandelszaken, met inbegrip van automatenwinkels en hun beheerders, en voedselbanken.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 7.276 75,4%
Autocontrolesysteem 3.240 83,0%
Traceerbaarheid 4.127 89,0%
Meldingsplicht 4.063 97,5%
Etikettering 3.110 78,4%
Totaal 21.816 83,6%

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 2.311
PV's 521
Inbeslagnemingen 141
Tijdelijke sluitingen 14
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 1
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 62
Andere 92
Totaal 3.142

Voor de resultaten van de controles betreffende de implementatie van het autocontrolesysteem en meldingsplicht werd een verbetering vastgesteld ten opzichte van 2015.Transport

Hieronder valt het diepgevroren, gekoeld en ongekoeld transport van levensmiddelen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 795 88,6%
Totaal 795 88,6%

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 60
PV's 15
Inbeslagnemingen 10
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 1
Andere 10
Totaal 96

Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten van 2015.

De voornaamste non-conformiteiten hadden betrekking op:
 • de ontoereikende reiniging van vervoersmiddelen en recipiënten die bestemd zijn voor het vervoer van levensmiddelen (4,9%); en
 • de niet-naleving van de geschikte temperatuur tijdens het vervoer (4,3%).
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren