www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Gerichte acties Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2017

Ieder jaar worden gerichte controleacties georganiseerd in de distributiesector. Deze acties vinden onaangekondigd plaats in gans België. In 2016 heeft het FAVV 4 gerichte acties uitgevoerd.


Actie "vruchtensap"

Tijdens deze actie werd vers geperst vruchtensap voor onmiddellijke consumptie, dat verkocht wordt in detailhandels- en horecazaken, bemonsterd en geanalyseerd op microbiologische kwaliteit en residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Geen enkel van de 110 stalen bevatte residuen van gewasbeschermingsmiddelen boven de toegelaten limieten noch ziekmakende bacteriën. 86% van de geanalyseerde vruchtensappen bevatten echter sporen van één of meerdere residuen. De meest gedetecteerde residuen waren afkomstig van toegelaten fungiciden die gebruikt worden op citrusvruchten na de oogst om de houdbaarheid te verzekeren.
In 23% van de stalen werden gehaltes aan gisten en schimmels aangetroffen boven een limiet die het FAVV als aanvaardbaar beschouwd. Te hoge gehaltes aan gisten en schimmels zijn tekenen van bederf, wat leidt tot afwijkende geur en smaak. De betrokken operatoren dienden de nodige maatregelen te nemen.


Actie "acrylamide"

In deze actie werd het acrylamidegehalte in levensmiddelen op basis van granen beoordeeld. In totaal werden 70 stalen van beschuiten, toast, koekjes, ontbijtgranen, babyvoeding... bemonsterd. Ongeveer de helft (52%) van de stalen bevatten geen acrylamide of het acrylamidegehalte lag lager dan de kwantificatielimiet.
De resultaten van de 4 stalen van koekjes lagen boven de actielimieten, rekening houdende met de meetonzekerheid. Voor niet-conforme stalen werd aan de betrokken operator gevraagd om de nodige maatregelen te nemen om het acrylamidegehalte te reduceren.

Acrylamide wordt gevormd tijdens het bak- of frituurproces van levensmiddelen die rijk zijn aan zetmeel, zoals chips, frieten, koekjes, beschuiten, peperkoek, ontbijtgranen, toast, brood en pizza's. Deze stof is carcinogeen bij proefdieren. Er is onvoldoende bewijs om aan te nemen dat acrylamide kankerverwekkend is bij de mens. De experten van de EFSA zijn echter van mening dat acrylamide in levensmiddelen het risico op kanker zou kunnen doen toenemen. Daarom volgt het Voedselagentschap al jaren het acrylamidegehalte op in gevoelige producten.


Actie "braadkippen"

In het kader van deze actie heeft het FAVV 110 bemonsteringen uitgevoerd op braadkippen in ambulante handelszaken in de verschillende provincies van het land. Er werden microbiologische analyses uitgevoerd op deze stalen. Deze analyses waren zowel gericht op het opsporen van ziektekiemen (Salmonella, Campylobacter, Clostridium perfringens...) die mogelijk gevaarlijk zijn voor de consumenten als op het controleren van hygiëneparameters. De doelstelling van deze hygiënecontrole is om ons ervan te vergewissen dat de operatoren de levensmiddelen die ze op de markt brengen correct hanteren.

Alle monsters waren in overeenstemming met de geldende normen en daarom moest de bevoegde overheid geen enkele actie ondernemen ten aanzien van de operatoren of hun producten.


Actie "levensmiddelen die in de microgolfoven verwarmd moeten worden in hun verpakking"

Het Agentschap heeft ook een reeks controles uitgevoerd op voorverpakte levensmiddelen waarvan de gebruiksaanwijzing op het etiket aangeeft dat het product voor consumptie rechtstreeks in de verpakking opgewarmd kan worden in de microgolfoven. De analyses die zijn uitgevoerd in het laboratorium hadden als doel om na te gaan of er tijdens het opwarmen geen residuen uit de verpakking vrijkomen in het levensmiddel die de wettelijke limieten overschrijden. Er werden 110 stalen genomen waarin telkens 4 parameters werden gecontroleerd, wat neerkomt op 440 uitgevoerde analyses. Er werd geen enkel niet-conform resultaat vastgesteld.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren