www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  GGO Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.07.2016

Levensmiddelen en diervoeders kunnen worden geproduceerd met GGO's (genetisch gemodificeerde organismen) of afgeleide producten van GGO's voor zover de GGO's in kwestie een Europese toelating hebben. De aanwezige GGO's moeten specifiek vermeld worden op het etiket. Er bestaat echter een afwijking indien een GGO aanwezig is waarvan de hoeveelheid lager is dan 0,9 % en indien deze aanwezigheid toevallig of technisch onvermijdelijk is.

Het FAVV neemt monsters van diervoeder en levensmiddelen al dan niet GGO geëtiketteerd in de verwerking, de distributie en bij de invoer.

De controles op GGO's hebben enerzijds tot doel om zich ervan te vergewissen dat de levensmiddelen en de diervoeders die genetisch gewijzigd zijn of die afgeleid zijn van GGO's wel degelijk toegelaten zijn, en anderzijds om zich ervan te vergewissen dat de etikettering van de producten die toegelaten GGO's bevatten, die eruit bestaan of samengesteld zijn, conform is.

 

Aantal missies Aantal operatoren
365 266

 

  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen Aantal maatregelen
Dierenvoeders 171 97,7% 3
Voorbereiding products van soja, maïs, rijs 69 100%  
Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen op basis van graan 62 100%  
Papaja 42 100%  
Zaden, oliehoudend fruit en plantaardige oliën 38 100%  
Plantaardige dranken 20 100%  
Totaal 402 99,0% 3

 

Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten

  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 1
PV 1
Andere 1
Totaal 3

 

Non-conformiteiten

  Aantal monsternemingen Non-conforme parameters
Aanvullende diervoeders 1 Toegelaten GGO’s maar niet-geëtiketteerd
Gemedicineerde diervoeders 1 Toegelaten GGO’s maar niet-geëtiketteerd
Sojazaadschroot 1 Toegelaten GGO’s maar niet-geëtiketteerd
Volledige diervoeders 1 Toegelaten GGO’s maar niet-geëtiketteerd
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren