www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Visserij Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 09.06.2016

Vismijnen

Overeenkomstig zijn controleprogramma voert het FAVV in de 3 Belgische visafslagen inspecties en staalnames uit. Het FAVV voert ook steekproefsgewijze controles uit van visserijproducten aangevoerd in de vismijnen: controles op de organoleptische kwaliteit en eventueel bijkomende analyses om de versheid of de aanwezigheid van schadelijke stoffen te beoordelen. In 2015 waren alle gecontroleerde loten geschikt verklaard voor menselijke consumptie.

  Aanvoer visserijproducten
Vismijn Nieuwpoort

153.715 kg

Vismijn Oostende

6.657.438 kg

Vismijn Zeebrugge

12.818.008 kg

Totaal

19.629.161 kgAantal missies Aantal operatoren
8 8


  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 3 33,3%
Meldingsplicht 3 100%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 3 100%
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 3 100%
Totaal 12 83,3%Maatregelen

  Aantal maatregelen
PV's 8
Andere 4
Totaal 12


Deze resultaten zijn gelijk aan die van 2014.Vissersvaartuigen

Aantal missies Aantal operatoren
44 44


  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 44 100%
Meldingsplicht 44 100%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 44 100%
Totaal 132 100%


Deze resultaten zijn gelijk aan die van 2014.Garnalenkotters (vissersvaartuigen waar aan boord garnalen worden gekookt)

Aantal missies Aantal operatoren
21 21


  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 21 100%
Meldingsplicht 20 100%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 20 100%
Totaal 61 100%

Alle inspecties waren gunstig, net zoals in 2014 en 2013.

Zuiveringscentra

Aantal missies Aantal operatoren
4 4


  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1 100%
Meldingsplicht 3 100%
Totaal 4 100%

Deze resulaten zijn gelijk aan die in 2014.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren