www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Toelevering aan de landbouwsector Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.06.2016

 

Meststoffen
Bestrijdingsmiddelen
Diervoeders

 


Meststoffen

Aantal missies Aantal operatoren
655 639


  Aantal checklists Gunstige checklists

Autocontrolesysteem

380

90,3%

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

656

93,8%

Meldingsplicht

482

98,8%

Dierlijke bijproducten niet bestemd voor

menselijke consumptie

11

63,6%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

379

99,5%

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

400

91,5%

Totaal

2.308

94,6%Maatregelen

 

Aantal maatregelen

Waarschuwingen

118

Inbeslagnemingen

32

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator

4

PV's

32

Andere

16

Totaal

202


De resultaten voor de inspecties infrastructuur, inrichting en hygiëne, en verpakking en etikettering lijken t.o.v. vorig jaar verslechterd, maar dit is te wijten aan de invoering van een checklist voor detailhandelaars, die meerdere controledomeinen bevat. Indien men dit effect uitsluiten zijn de resultaten van 2015 gelijkaardig aan deze van 2014.Bestrijdingsmiddelen

Aantal missies Aantal operatoren
503 490

 

  Aantal checklists Gunstige checklists
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 215 98,1%
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

493

79,3%

Autocontrolesysteem

237

90,7%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

234

98,7%

Totaal

1.179

88,9%Maatregelen

 

Aantal maatregelen

Waarschuwingen

82

Inbeslagnemingen

62

PV's

51

Andere

14

Totaal

209


De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2014.

De voornaamste vastgestelde overtredingen hadden betrekking op het houden of het verhandelen van producten die niet langer erkend zijn maar het volume van niet langer erkende producten die aanwezig waren bij de operatoren was in het algemeen beperkt.
DiervoedersAantal missies Aantal operatoren
1.451 1.403


  Aantal checklists Gunstige checklists
Bijproducten van voedingsmiddelen 241 97,9%
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.187 88,6%
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 1.345 84,8%
Meldingsplicht 1.222 98,6%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 1.116 93,7%
Autocontrolesysteem 1.222 88,9%
Totaal 6.333 91,1%


Maatregelen

 

Aantal maatregelen

Waarschuwingen

341

Inbeslagnemingen

21

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator

14

PV's

40

Andere

42

Totaal

458


De inspectieresultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2014 behalve de resultaten met betrekking tot etikettering (-2,3%) en infrastructuur, installatie en hygiëne (-2%).

Het FAVV controleert ook het gebruik van geneesmiddelen op de hoeve (geneesmiddelenregister, stocks…): 99,3% van de 276 missies m.b.t. gemedicineerde diervoeders waren conform.

Van de 6. 492 missies op de landbouwbedrijven werden de voorschriften betreffende hygiëne van de primaire grondstoffen bestemd voor diervoeders en voor het gebruik op de hoeve gecontroleerd. Deze waren conform in 98,2% van de gevallen.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren