www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Globale controleresultaten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 05.07.2016


Aantal missies Aantal operatoren

122.720

68.816
Tijdens een missie kunnen meerdere types controles gerealiseerd worden: inspecties, monsternemingen en andere.

Het totaal is dus kleiner dan de som van de verschillende lijnen in de grafiek.


De resultaten van de missies zijn beduidend beter in bedrijven die beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS )Maatregelen

  Aantal maatregelen
Waarschuwingen

16.129

PV's

6.391

Inbeslagnemingen

1.521

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator

532

Tijdelijke sluitingen

106

Procedures voor opschorting of intrekking erkenning.

46

Andere

3.101

Totaal

27.826Inbeslagnemingen

Producten Hoeveelheden

Granen

12.489 ton

Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten

138 ton

Vlees en vleesproducten

60 ton

Planten en vermeerderingsmateriaal

30 ton

Diervoeder

28 ton

Verwerkte dierlijke producten

19 ton

Groenten en fruit

18 ton

Visserijproducten

16 ton

Bestrijdingsmiddelen

12 ton

Diverse levensmiddelen

1.356 tonResultaten van de inspecties (met checklists)

Resultaten van de checklists alle sectoren :

 

2014

2015

2015 vs. 2014 (%)

Conformiteit 2014 (%)

Conformiteit 2015 (%)

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

57.358

54.270

-5,4%

75,5%

78,3%

Infrastructuur, inrichting en hygiëne (voor toekennen erkenning)

395

490

+24,1%

93,9%

92,4%

Autocontrolesysteem

23.799

25.456

+7,0%

75,5%

78%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

39.445

39.744

+0,8%

91,2%

90,1%

Meldingsplicht

27.841

30.727

+10,4%

98,2%

97,9%

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

11.339

11.405

+0,6%

87,5%

86,5%

Verpakkingsmateriaal

631

494

-21,7%

89,9%

84,2%

Dierlijke bijproducten niet voor humane consumptie

4.858

4.641

-4,5%

91,0%

93,8%

Vervoer

1.734

1.830

+5,5%

98,6%

98,3%

Rookverbod

15.006

13.436

-10,5%

96,0%

95,2%

Fytosanitaire controles

2.902

3.057

+5,3%

Niet van toepassing

Pesticiden

2.658

2.653

-0,2%

89,1%

88,5%

Dierengezondheid

1.429

1.098

-23,2%

97,1%

97,4%

Dierenwelzijn

10.886

9.910

-9,0%

97,4%

Niet van toepassing

Geneesmiddelen en diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding

5.922

5.322

-10,1%

97,5%

97,6%

Epidemiologische bewaking

3.639

3.391

-6,8%

94,9%

94,2%

Erkenning uitvoer

123

129

+4,9%

97,6%

96,9%

Administratieve gegevens operator

5.518

48.408

+777,3%

84,2%

84,8%

Nevenproducten van levensmiddelen

-

241

-

-

97,8%

Totaal

215.483

256.702

+19,1%

86,7%

87,5%


De inspectieresultaten worden in de specifieke hoofdstukken meer in detail beschreven.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren