www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Horeca Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.06.2016

Aantal missies Aantal operatoren
15.861 15.468

De resultaten van de inspecties in horeca en gemeenschapskeukens zijn beduidend beter in bedrijven die beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS)  Aantal checklists Gunstige checklists
Rookverbod 13.436 95,2%

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in restaurants

13.038 59,3%
Infrastructuur, inrichting en hygiëne in cafés 1.031 85,8%
Infrastructuur, inrichting en hygiëne bij ambulante uitbaters 1.100 72,6%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 10.016 86,3%
Meldingsplicht 9.708 96,8%
Autocontrolesysteem 9.924 67,8%
Horeca light 517 99,2%
Totaal 58.770 80,8%

Horeca light

Sinds 2013 maakt het FAVV gebruik van een checklist light voor de horeca bij deze operatoren die werken onder een toelating (non-ambulanten). Dit in het kader van de administratieve vereenvoudiging en om de operatoren aan te moedigen de regelgeving te respecteren. Deze checklist bestaat uit een beperkt aantal controle-items en wordt toegepast op voorwaarde dat:

• de vorige missies gunstig waren (geen waarschuwing, geen PV, geen tijdelijke sluiting,…),

• geen transformatie van voedingsmiddelen gebeurt,

• de uitbater dezelfde is gebleven,

• dezelfde activiteiten worden uitgeoefend,

• geen major non-conformiteit wordt vastgesteld bij de inspectie.

Maatregelen

  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 5.802
Definitief beslag 155
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 27
Procedure opschorting of intrekking erkenning 1
PV's 1.394
Tijdelijke sluitingen 25
Andere 335
Totaal 7.769Details inspecties Infrastructuur, inrichting en hygiëne per type inrichting


  Aantal checklists Gunstige checklists
Restaurant 9.127 58,7%
Frituur 1.060 66,3%
Traiteur 753 72,9%
Pita 449 44,1%
Kamers met ontbijt 82 75,6%
Bakkerij 61 60,7%
Andere horeca 1.506 54,8%
Totaal 13.038 59,3%Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 5.142
Definitief beslag 143
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 11
Procedure opschorting of intrekking erkenning 1
PV's 1.219
Tijdelijke sluitingen 22
Andere 316
Totaal 6.854


De resultaten van de inspecties van infrastructuur, inrichting en hygiëne zijn beter dan in 2014 in de restaurants (+3,6%) en bij ambulante horeca-uitbaters (+5,9%). De resultaten van de inspecties op autocontrolesysteem (+5,1%) zijn ook beter dan in 2014. De resultaten van de inspecties op traceerbaarheid zijn echter minder goed dan in 2014 (-2,1%).

De meest voorkomende zware niet-conformiteiten hadden net als in 2014 betrekking op de properheid van de oppervlakken in contact met levensmiddelen (10,0%), het respecteren van de temperaturen van gekoelde levensmiddelen en de koudeketen (9,0%), de afwezigheid van levensmiddelen die bedorven zijn of waarvan de uiterste consumptiedatum overschreden is of die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie (7,1%), de goede persoonlijke hygiëne en het dragen van passende en propere kleding (6,8%) en het ontdooien onder gepaste omstandigheden (5,4%).

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren