www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Dierlijke bijproducten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 09.06.2016

Aantal missies Aantal operatoren
4.467 4.103


  Aantal checklists Gunstige checklists
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie 4.641 93,8%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 328
Definitief beslag 20
Maatregel andere operator 1
PV's 124
Tijdelijke sluitingen 3
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 1
Andere 28
Totaal 505


Het algemene resultaat is beter (+2,9%). Net zoals vorig jaar waren de ongunstige resultaten vooral terug te vinden bij viswinkels en in mindere mate bij vleeswinkels. Reden is dat de veelal kleine hoeveelheden dierlijke bijproducten niet verwerkt worden via de geijkte kanalen maar via het restafval. 

Daarnaast werd er in horecazaken en grootkeukens gecontroleerd of het keukenafval niet gevoederd werd aan vee: 99,1% horecazaken en 98,9% grootkeukens waren conform, wat vergelijkbaar is met 2014.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren