www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Voedseltoxi-infecties Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.06.2016

Voedseltoxi-infecties zijn een verzamelnaam voor infecties of intoxicaties die worden veroorzaakt door de consumptie van microbiologisch gecontamineerde voeding of water. We spreken van een collectieve voedseltoxi-infectie (CVTI) wanneer onder dezelfde omstandigheden 2 of meer personen gelijkaardige symptomen vertonen en waarbij er een (waarschijnlijk) oorzakelijk verband bestaat met eenzelfde voedselbron.Aantal gemelde CVTI’s

 


In slechts 3,7% van de CVTI’s kon een oorzaak gevonden worden door analyse van restanten van levensmiddelen of door onderzoek van de zieke personen.

 

Aantal CVTI’s

Aantal zieken

Aantal gehospitaliseerd

Verdachte oorsprong

Coagulase positive staphylococcus

4

112

1

visserijproducten, groenten en fruitsappen, dranken, gemengde voeding

Bacillus cereus

5

83

0

gemengde voeding

Salmonella

4

68

1

vlees van runderen en kalkoenen en afgeleide producten

Norovirus

2

29

0

niet gekend

Campylobacter

2

10

1

niet gekend

E. coli O157:H7/VTEC

2

8

8

niet gekend

Shigella

2

4

0

water (incl. leidingwater)

Yersinia enterocolitica

1

3

0

niet gekend

Histamine

1

2

2

visserijproducten

Onbekend

328

1.354

27

niet gekend

Totaal

351

1.673

40

  


Het vermoeden dat het aantal CVTI’s wordt onderschat blijft echter bestaan. Dit heeft onder meer te maken met de problemen inzake diagnose, met name de moeilijkheid om een verband te leggen tussen een CVTI en de voeding. Daarnaast speelt ook een gebrekkige en vaak laattijdige melding van uitbraken van CVTI’s een rol. Zeker in geval zich slechts milde symptomen voordoen, worden voedseltoxi-infecties meestal niet gerapporteerd.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren