www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Plantengezondheid Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.06.2016

Het FAVV voert jaarlijks analyses van planten, plantaardige producten, grond en andere materialen die drager kunnen zijn van plantenziekten en plagen (houten verpakkingsmateriaal, paletten, enz.). De monsternemingen werden verricht bij invoer, bij producenten, in opslagplaatsen, in verzendingscentra, in openbaar groen en in bossen.

Dit toezicht heeft als doel uitbraken van quarantaineorganismen vroegtijdig op te sporen zodat ze kunnen worden uitgeroeid. Het laat eveneens toe op internationaal vlak te waarborgen dat onze planten en plantaardige producten aan de wettelijke vereisten voldoen. Een aanzienlijk aantal monsternemingen, in het bijzonder bij de teelt van aardappelpootgoed, wordt door het FAVV aan de gewesten gedelegeerd. Deze monsternemingen zijn eveneens vervat in de onderstaande overzichten.Aantal missies Aantal operatoren
3.462 1.933

  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen Aantal maatregelen
Ralstonia solanacearum 2.497 99,8% 1
Clavibacter michiganensis sepedonicus 1.801 100%  
Globodera 1.640 99,4% 1
Ditylenchus dipsaci 923 99,2%  
Sclerotium cepivorum 915 98,0%  
Erwinia amylovora 723 71,1% 9
Meloidogyne 291 67,0% 3
Schimmels 291 96,6% 1
Pospiviroïdes 227 100%  
Nematoden 220 57,7% 4
Bacteriën 216 99,5%  
Insecten 209 47,8% 106
Phytophtora ramorum 208 96,6%  
Xylella fastidiosa 165 100%  
Thripidae 145 7,6% 9
Chrysanthemum Stem Necrosis Virus 118 100%  
Phytopthora lateralis 108 99,1%  
Bursaphelenchus xylophilus 93 100%  
Virus 84 95,2%  
Tomato yellow leaf curl virus 50 100%  
Monochamus 47 100%  
Clavibacter michiganensis michiganensis 34 100%  
Anoplophora glabripennis 22 100%  
Anoplophora chinensis 13 100%  
Apple proliferation mycoplasm 11 100%  
Totaal 8.142 92,5% 131


Maatregelen ten gevolge van non-conformiteiten

  Aantal maatregelen
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 3
Inbeslagnemingen 3
Andere 125
Totaal 131

 

In de aardappelsector dient een enkel geval van bruinrot te worden vermeld, ontdekt in een partij consumptieaardappelen geproduceerd in de beschermingszone voor Ralstonia (zone waar de bacterie verantwoordelijk voor deze ziekte aanwezig is in het oppervlaktewater). De besmetting werd totaal uitgeroeid maar de oorsprong kon niet achterhaald worden.

Het aardappelcysteaaltje (Globodera) en de wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne), alsook bacterievuur zijn endemisch in bepaalde zones. Hun uitroeiing is dus niet mogelijk en de opgelegde bestrijdingsmaatregelen beogen voornamelijk de verdere verspreiding te vermijden en het reproductiemateriaal prioritair te beschermen.

Kastanjekanker, die eind 2014 voor het eerst in België werd ontdekt, werd vervolgens in meerdere gebieden vastgesteld. Men beschouwt deze ziekte nu mogelijkerwijs verspreid over het gehele land en niet meer uit te roeien.

Hetzelfde geldt voor de kastanjegalwesp, voor het eerst ontdekt in 2015 en bevestigd op verschillende andere plaatsen. Er dient te worden opgemerkt dat dit insect onderworpen was aan Europese noodmaatregelen. Deze werden opgeheven als gevolg van de snelle verspreiding over het gehele Europese grondgebied. De maatregelen beperken zich nu tot de protectie van enkele beschermde gebieden (ZP). Geen enkel nieuw geval van pospiviroiden werd gedetecteerd in 2015 wat de efficiëntie van de toegepaste bestrijdingsmaatregelen illustreert.

De monitoring van Thripidae (trips) werd voortgezet om voor verschillende soorten (quarantaine of niet) hun voorkomen in België te documenteren met het doel te kunnen certificeren voor export.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren