www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Wegcontroles Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.06.2016

De NOE neemt op vraag van de lokale en de federale politie geregeld deel aan wegcontroles die duidelijk multidisciplinair van aard zijn en doet dat samen met andere diensten (RVA, douane…). Meestal is ook de lokale Provinciale Controle-eenheid (PCE) aanwezig bij deze wegcontroles.

In 2015 nam de NOE deel aan 55 wegcontroles waarbij 931 voertuigen werden gecontroleerd.Gecoördineerde grenscontroles met Nederland

In samenwerking met de Nederlandse inspectiediensten (NVWA), de federale wegpolitie, de douane en de opsporingsdienst van de FOD Financiën werden 374 voertuigen gecontroleerd: 17 PV’s werden opgemaakt. 14 transporten werd teruggestuurd naar Nederland.Actie BENEFRALUX

Deze actie vond plaats op initiatief van de dienst voor Douane en Accijnzen en in samenwerking met de diensten van de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, de federale of de lokale politie, de FOD Volksgezondheid en de opsporingsdiensten van de AOIF (Administratie voor Ondernemings- en InkomensFiscaliteit).

Deze wegcontroles op de goederenstroom vanuit het oosten naar het westen, die gelijktijdig plaatsvonden in Frankrijk, België, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland,beogen de preventie, ontrading en de opsporing van fraude met betrekking tot voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid en beschermen de legale transportbedrijven ook tegen elke vorm van oneerlijke concurrentie: 179 voertuigen werden gecontroleerd; 2 waarschuwingen en 7 PV’s werden opgemaakt.Paardentransport


Op voordracht van de Benelux-delegaties, samengesteld uit de fiscale inspectiediensten, de douane, de diensten voor de voedselveiligheid en de veterinaire diensten, werden controles uitgevoerd op de transporten van elitepaarden. Het waren veterinaire controles, douanecontroles en controles op de aankoop en verkoop met als bedoeling de naleving van de reglementering na te gaan, een idee te krijgen van de stromen en informatie te verzamelen.

Van de 58 paardentransporten gecontroleerd op weg naar of komende van een belangrijk event in België, Nederland of Luxemburg werden er bij 14 transporten inbreuken vastgesteld op de veterinaire reglementering: afwezigheid van het vereiste gezondheidscertificaat (8), afwezigheid van paardenpaspoort (3), bezit van verboden geneesmiddelen (2) en aanwezigheid van niet-conform vlees (1).

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren