www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Paarden Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.06.2016

Paardenkoersen

Het FAVV heeft 1 controle uitgevoerd in samenwerking met het parket, de federale gerechtelijke politie, de lokale politie, de Oost-Vlaamse politieacademie, de FOD Volksgezondheid en het FAGG: 16 paarden werden gecontroleerd op de aanwezigheid van hormonale en stimulerende stoffen. De identificatie en registratie van 4 paarden was niet conform. In de vervoermiddelen werden diergeneesmiddelen aangetroffen (prostaglandines, fenylbutazone en acepromazine).

Het FAVV voerde eveneens controles uit op de levering van diergeneesmiddelen door dierenartsen aan eigenaars van paarden.
Handel in paarden

In samenwerking met de West-Vlaamse Politieschool, de federale Politie en het FAGG heeft het FAVV 12 paardenhandelaars en 98 paarden op de paardenmarkt te Rekkem gecontroleerd. Er werden 4 PV's opgesteld voor inbreuken tegen de wetgeving ivm identificatie en registratie.

Tevens werden er in de koffer van een personenauto enkele hondenpups aangetroffen die aangeboden werden voor verkoop. Deze vaststelling werd overgemaakt aan de dienst dierenwelzijn van het Vlaamse Gewest (bevoegde overheid).

 

Bayardactie

 

Het FAVV heeft deelgenomen aan een internationale actie onder de leiding van EUROJUST waarbij simultaan in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittanniƫ, Ierland en Belgiƫ verschillende huiszoekingen werden verricht. Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de massale vervalsing van paardenpaspoorten van slachtpaarden.

De NOE heeft deelgenomen aan 7 huiszoekingen. Tijdens deze Europese actie werden er verschillenden paarden in beslag genomen en in Frankrijk werden enkele paardenhandelaars aangehouden..

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren