www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Namaakproducten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.06.2016

Samen met de Douane heeft het FAVV en de FOD Economie een internationale actie uitgevoerd: OPSON V. Deze actie wordt gecoördineerd en ondersteund door EUROPOL en INTERPOL en is gericht op het opsporen van namaakvoedingsmiddelen en dranken en meer bepaald op de naleving van de regels betreffende geografische aanduidingen of oorsprongsbenamingen.

De controles werden uitgevoerd aan de buitengrenzen en in nachtwinkels.

Aan de buitengrenzen werden 68 containers die mogelijks voedingswaren konden bevatten gecontroleerd en 30 zendingen vanuit derde landen werden gecontroleerd in de haven van Antwerpen en Zeebrugge en bij de luchthavens te Brussel (Zaventem) en Bierset:

  • een zending dieetproducten bestemd voor Spanje met vermelding op het label “sugar free & fat free”. De producten voldeden volgens de analyse niet aan de Europese normen om deze vermelding te mogen dragen. De vaststelling werd overgemaakt aan de Spaanse autoriteiten;
  • een zending waarvan de inhoud niet overeenstemde met de vermeldingen op het certificaat en handelsdocumenten. Een dossier werd opgestart.

 

In de havens van Antwerpen en Zeebrugge werden ook monsters genomen ter controle van:

  • de mogelijke watertoevoeging aan diepvriesscampi’s: 3 van de 13 monsters waren niet conform (gewicht 3 tot 5% minder dan het netto gewicht vermeld op de verpakking); de resultaten werden overgemaakt aan de FOD Economie;
  • de overeenstemming met de op de etiketten vermelde vissoort: 1 van de 11 monsters was niet conform (Lepidopsetta polyxystra in plaats van Limanda); de resultaten werden overgemaakt aan de FOD Economie.

 

17 nachtwinkels werden gecontroleerd: 3 waarschuwingen en 3 PV’s werden opgemaakt omwille van het ontbreken van de toelating of gebrekkige hygiëne.

 

Actie PINDA

In 2015, gezien de vaststellingen gedaan tijdens de operatie OPSON IV (2014) op BRUCARGO, het vrachtgedeelte van de luchthaven van Zaventem, werden controles uitgevoerd door de NOE in samenwerking met de GIP Zaventem en het scanteam van Douane & Accijnzen. In 6 van de 12 gevallen werden er overtredingen vastgesteld en producten in beslag genomen ten gevoilge van diverse non-conformiteiten:

  • etikettering: verschillende producten werden in bewarend beslag genomen en vrijgegeven na correcte heretikettering of onmiddellijk tijdens controle van correcte etiketten voorzien. Diverse levensmiddelen komen aan in BRUCARGO zonder, of zonder voldoende, etikettering (bv. vermoedelijk gedroogde vis, onbekend poeder, …);
  • hygiëne: grote hoeveelheden producten werden in beslag genomen en vernietigd voor de aanwezigheid van schimmels, larven enniet-conforme verpakking (kartonnen dozen buiten opgeslagen zonder beschutting). De algemene staat van hygiëne van een opslagruimte was ook problematisch;
  • Koudeketen: diepgevroren producten werden bij omgevingstemperatuur vervoerd.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren