www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Bedreigingen van FAVV agenten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.06.2016

In 2015 werden 15 dossiers (7 in 2009, 14 in 2010, 30 in 2011, 22 in 2012, 31 in 2013, 18 in 2014) waarbij 23 agenten van het FAVV bij de uitvoering van hun taak werden bedreigd, voor verder gevolg overgemaakt aan de Multidisciplinaire Hormonen Cel.

In deze gevallen werd door de bedreigde persoon een klacht ingediend bij de politie. Het Voedselagentschap stelt zich steeds burgerlijke partij ter ondersteuning van haar agenten. Na de melding wordt er steeds contact opgenomen met de bedreigde agent om de ernst van de situatie te onderzoeken en de draagwijdte verder te onderzoeken.

Er wordt bij de parketten sterk aangedrongen op een behandeling van deze bedreigingen.

In dit kader werden er vonnissen uitgesproken door:

  • de rechtbank van Dendermonde die de operator heeft veroordeeld tot een geldboete van 1.200 €, waarvan de helft met uitstel, tot 1 € morele schadevergoeding aan het FAVV, tot 250 € schadevergoeding aan de controleur, tot 165 € rechtsplegingvergoeding aan het FAVV en tot 440 € rechtsplegingvergoeding aan de controleur;
  • de rechtbank van Charleroi die de operator heeft veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden met uitstel van vijf jaar, tot 1 €morele schadevergoeding en tot 165 € rechtsplegingvergoeding.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren