www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Het FAVV Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.06.2016

Beste lezer,

Voor U ligt een nieuw jaarverslag. Het biedt een exhaustief overzicht van onze activiteiten, in de lijn van de vorige verslagen: uitgebreide resultaten op onze website en een samenvatting die ook op papier beschikbaar is. Op termijn zullen we de resultaten ook op een meer interactieve wijze aanbieden.

De resultaten in 2015 liggen in de lijn van het jaar 2014. De voedselveiligheidsbarometer evolueert nog steeds in de goede richting, de voedselveiligheid is met 1% vooruitgegaan ten opzichte van 2014 en 29,3 % te opzichte van het referentiejaar 2007. Het is voor mij een belangrijke indicator want de barometer is een samenstelling van 30 indicatoren en werd samen met het Wetenschappelijk Comité van het FAVV uitgewerkt.

De sectoren die het de vorige jaren al uitstekend deden zoals de toelevering, de primaire sector en de transformatie blijven dat verder doen. Voor de detailhandel, de horeca, de grootkeukens, kortom de directe leveranciers aan de consument zien we een verbetering ten opzichte van 2014 maar er zijn duidelijk nog inspanningen nodig willen we hen tot op het niveau van andere sectoren terugbrengen.

Het beleid met betrekking tot gevalideerde autocontrolesystemen rendeert: het aantal bedrijven met een dergelijk autocontrolesysteem blijft toenemen. Bovendien scoren in elke sector de bedrijven die over een dergelijk systeem beschikken systematisch beter. Toch blijft het noodzakelijk dat het FAVV ook bij die bedrijven controleert, weliswaar met een lagere frequentie.

Controles en inspecties zijn niet de enige inspanning die het FAVV levert om de veiligheid van levensmiddelen te verbeteren. Het FAVV zet veel in op opleiding: 337 sessies met meer dan 9400 deelnemers. Daarnaast wordt verder ingezet op de ondersteuning van de bedrijven met de autocontrolegidsen en uitgebreide informatieverstrekking via diverse kanalen waarbij de website een steeds belangrijker plaats inneemt.

Het FAVV blijft door de jaren heen inspanningen leveren voor kleine en middelgrote ondernemingen onder meer door aandachtig te blijven voor de versoepelingen die mogelijk zijn binnen het Europese kader en waar mogelijk administratieve vereenvoudigingen door te voeren.

Het FAVV blijft instaan voor een billijke behandeling van alle operatoren en dat geldt ook voor de artisanale producenten. Wel moeten allen, de basisopdracht van het FAVV indachtig, kunnen aantonen dat ze op een veilige manier werken. De bevordering van de export blijft ook een belangrijke opdracht met onder meer de start van het project FOEDEX dat de diensten die instaan voor de export versterkt.

De bescherming van de consument is en blijf onze kerntaak. We blijven veel aandacht besteden aan de klachten en we informeren de consument, en niet alleen met algemene informatie. Op 30 juni 2015 ging het FAVV van start met de publicatie van inspectieresultaten. Dit leidde de eerste dagen tot bijzonder drukke ondervraging van het systeem maar de consultatie verliep vervolgens vlot.

Het reduceren van het antibioticagebruik in de veehouderij is een ander belangrijk maatschappelijk thema. Het FAVV werkt samen met alle belanghebbenden om deze reductie te realiseren.

Het businessplan 2015-2017 van het FAVV moet het antwoord bieden op de verschillende uitdagingen waarvoor het FAVV staat. De inspanningen die ons op budgettair vlak gevraagd werden en de daarmee gepaard gaande personeelsreductie betekende een netto verlies van 58 full-time equivalenten of 5% van de totale bezetting. Dit leidde tot een even grote vermindering van het totaal aantal missies, maar het FAVV slaagde er in de vermindering van het aantal missies in het kader van het controleprogramma te beperken tot 1,7 % en het aantal missies met monsternames te behouden op hetzelfde niveau als 2014. Het is evenwel duidelijk dat dit een bijzondere inspanning vereiste van de medewerkers van het FAVV en ik wil ze allen hiervoor bijzonder danken.

De medewerkers van het FAVV verdienen dan ook het volste respect van iedereen voor de wijze waarop zij de missie van het Agentschap realiseren, zowel in de voorbereiding als in praktijk op het terrein.

Herman Diricks,
Gedelegeerd bestuurder

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren