www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Beschermende maatregelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.06.2016

Uitgebreide officiële controles bij import

Binnen de EU bestaat er een geharmoniseerde aanpak van de controles op dierenvoeders en levensmiddelen bij import uit derde landen. De Europese reglementering voorziet dat op basis van bekende of nieuwe risico’s dierenvoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong aan meer uitgebreide controles, inclusief analyses, kunnen worden onderworpen op de punten van binnenkomst in de EU (luchthavens, zeehavens, …). De bedoeling is om nieuwe of bekende risico’s doeltreffender te bestrijden en analyseresultaten te verzamelen.

De verordening (EG) 669/2009 (van toepassing sinds 25/1/2010) legt een controlefrequentie (materiale controles en analyses) op voor een lijst van diervoeders en levensmiddelen met een bepaalde herkomst en voor specifieke contaminanten. Minstens ieder kwartaal wordt deze lijst herzien op basis van oa RASFF-berichten, de verslagen van het FVO (Voedsel- en Veterinair bureau) in derde landen, informatie van derde landen en van lidstaten en in voorkomend geval wetenschappelijke evaluaties.

In 2015 werden 633 analyses uitgevoerd bij 5.072 zendingen op ingevoerde groenten, fruit (incl. tuinkruiden), specerijen etc.; 27 zendingen werden geweigerd voor niet-conforme resultaten:

  • Residuën van bestrijdingsmiddelen (bepaalde groenten en fruit uit Dominicaanse republiek, uit Egypte, uit Kenia, uit Marokko, uit Thailand, uit Turkije en uit Vietnam, thee uit China, wijnstokbladeren uit Turkije): 375 van de 3.848 zendingen werden bemonsterd en 20 werden geweigerd;
  • Microorganismen (Salmonella bij basilicum uit India): 31 van de 154 zendingen werden bemonsterd en waren conform;
  • Mycotoxines (ochratoxine A bij gedroogde druiven uit Afghanistan en Oezbekistan, aflatoxines bij specerijen uit India en Indonesië, bij aardnoten uit Brazilië): 198 van de 962 zendingen werden bemonsterd en 7 werden geweigerd;
  • Sulfiet (gedroogde abrikozen uit Turkije en Oezbekistan): 9 van de 68 zendingen werden bemonsterd en waren conform;
  • Chlooramfenicol (enzyme uit India): 20 van de 40 zendingen werden bemonsterd en waren conform.

 


Controles bij import in het kader van beschermende maatregelen

Wanneer blijkt dat een bepaald levensmiddel, ingevoerd uit een bepaald derde land, mogelijk een ernstig risico voor de gezondheid van mens, dier of milieu inhoudt en dat het risico niet op afdoende wijze kan worden beheerst, kan de Europese Commissie bijzondere voorwaarden vaststellen onder vorm van beschermende maatregelen.

Deze beschermende maatregelen zijn gericht op de controle van:

  • aflatoxines op dopvruchten, gedroogde vijgen en pasta’s van deze producten uit bepaalde derde landen,
  • pentachloorfenol (PCP) in guargom en afgeleide producten uit India,
  • GGO’s in rijst en rijstproducten uit China,
  • radio-activiteit van levensmiddelen uit Japan ten gevolge het nucleair incident in Fukushima,
  • residuën van bestrijdingsmiddelen op okra uit India.

Deze producten worden bij het FAVV aangemeld ter controle, waarna ze steeds onderworpen worden aan een documentencontrole (certificaat, analyseverslag, …) en een eventuele monsterneming voor verder onderzoek. In 2015 werden in België 2.336 zendingen aangemeld voor invoer, hiervan werden 188 zendingen bemonsterd: 31 zendingen werden geweigerd, waarvan 22 wegens aanwezigheid van aflatoxines en 8 wegens niet-conforme documenten.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren