www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Gerichte acties Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.06.2016

Jaarlijks worden er gerichte controleacties georganiseerd in de sector distributie. Na afloop worden de resultaten gecommuniceerd via een persbericht.
Deze acties vinden plaats over het hele land, zonder voorafgaande aankondiging.

In 2015 werden 3 gerichte acties georganiseerd.

Actie frituurolie
Tijdens deze actie werden vooral de de ambulante handelszaken die frituurolie gebruiken om levensmiddelen zoals frieten, curryworsten, loempia's, bouletten, fishsticks, vleesbrochettes, beignets, churros en oliebollen in te bakken.

Er werd een PV opgesteld als de temperatuur hoger was dan 190°C en/of indien het percentage aan gepolymeriseerde triglyceriden de 10 % overschreed. In totaal werden 117 inrichtingen gecontroleerd en werden 193 frituurolies getest.  Er werden 10 PV’s opgesteld voor frituurolie die niet conform was.

Het is bewezen dat een te hoge temperatuur en het te lange gebruik van de olie voor het frituren van levensmiddelen, de vorming van schadelijke chemische stoffen waaronder acrylamide kan veroorzaken en dus schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Het is dus noodzakelijk dat de kwaliteitsnormen, vastgelegd in de reglementering worden nageleefd.

Ter gelegenheid van deze actie werden ook enkele consumententips gegeven.

Meer info: Speciale actie “frituurolie” : Resultaten

Actie vleessalade – bereidingen bij slagers
De bedoeling was het evalueren van de microbiologische kwaliteit van vleessalades. Tijdens deze actie werden door de slagers zelf bereide vleessalades bemonsterd.

In totaal werden 110 vleessalades bemonsterd voor microbiologische analyse. In 1 monster werd een ziekteverwekkende kiem aangetroffen. In de andere monsters werden geen ziekteverwekkers of toxines aangetroffen. Wel werd in een derde van de monsters microbiologische verontreiniging vastgesteld.

Bij de bereiding van vleessalade is het belangrijk gebruik te maken van verse producten en een goede hygiëne te handhaven. Het gebruik van te oude vleeswaren of een gebrekkige hygiëne kan leiden tot de aanwezigheid van ongewenste micro-organismen en ziektekiemen.

Meer info: Resultaten controle-actie op vleessalade – bereidingen bij slagers

Actie mosselen

In het kader van deze actie werden in totaal 110 monsters genomen in de horeca van niet bereide mosselen. In 3 monsters werd een te hoog gehalte van E. coli aangetroffen wat kan wijzen op een minder goede kwaliteit van het water waarin de mosselen gekweekt worden.

Daarom werden de autoriteiten van het land van oorsprong verwittigd via een RASFF bericht (snelle Europese waarschuwingssysteem).

Meer info: Speciale actie "Mosselen": Resultaten

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren