WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  PERSBERICHT - 07/03/2016 Symposium van het Wetenschappelijk Comité van het Voedselagentschap: “Trend watching and food safety control” Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016

Het symposium van het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen over “Trend watching and food safety control”, dat vorig jaar uitgesteld werd wegens het dreigingsniveau 4, zal nu plaatsvinden op 11 maart 2016. De lezingen brengen een kritische wetenschappelijke kijk op de toepassing van trendobservatie en trendanalyse op de controle van de voedselveiligheid.

Grote hoeveelheden nieuwe data met betrekking tot de voedselketen worden dagelijks gegenereerd door onderzoekers, overheden, sectoren en operatoren. De vraag stelt zich of deze data wel adequaat bekeken en benut worden in het kader van de controle van de voedselveiligheid.

De doelstelling van het symposium bestaat erin om dieper in te gaan op trendobservatie en trendanalyse als hulpmiddel voor overheden, sectoren en operatoren. Zo zullen voorbeelden besproken worden over de praktische aanwending van deze methoden bij de controle van producten en processen en bij de beoordeling van de veiligheid van de voedselketen. In een tijdperk van budgettaire restricties kunnen trendobservatie en -analyse een hulpmiddel zijn voor de beleidsverantwoordelijken om keuzes te maken bij de opmaak van controleprogramma’s. Tevens kunnen deze methoden gebruikt worden om het effect van genomen maatregelen te beoordelen. Kwaliteitsmanagers in bedrijven kunnen trendobservatie en trendanalyse toepassen op de resultaten van hun autocontrolesysteem van productieprocessen.

Belangrijk blijft evenwel dat trends kritisch worden beoordeeld op hun reële betekenis door experten teneinde de gepaste conclusies te kunnen trekken. Er zijn immers heel wat bijkomende factoren die trends kunnen beïnvloeden.

Het symposium vindt plaats op vrijdag 11 maart 2016 in het Pacheco auditorium van de Finance Tower (Pachecolaan 13, 1000 Brussel). De inschrijvingen zijn afgesloten. De presentaties en de proceedings zullen na het symposium worden gepubliceerd op de website van het Wetenschappelijk Comité van het Voedselagentschap.


Contactpersoon voor de Nederlandstalige pers:
Dr. Lic. Wet. Lieve Herman (Ondervoorzitster van het Wetenschappelijk Comité) (0499/86.50.24)

Contactpersoon voor de Franstalige pers:
Prof. Dr. Etienne Thiry (Voorzitter van het Wetenschappelijk Comité) (0473/67.54.85)
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.