WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  PERSBERICHT - 23/11/2015 Symposium van het Wetenschappelijk Comité van het Voedselagentschap: "Trend watching and food safety control" Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.05.2016

- Uitgesteld tot 11 maart 2016 - Zie persbericht van 07/03/2016 -

Op 27 november 2015 organiseert het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) haar jaarlijks symposium. Dit jaar is het onderwerp “Trend watching and food safety control” en de presentaties zullen gaan over trendobservatie en trendanalyse in de voedselketen toegepast op de controle van de voedselveiligheid.

Grote hoeveelheden nieuwe data met betrekking tot de veiligheid van voedselketen worden dagelijks gegenereerd door onderzoekers, overheden, sectoren en operatoren. De vraag stelt zich of deze data wel adequaat bekeken en benut worden in het kader van de controle van de voedselveiligheid.

De doelstelling van het symposium bestaat erin om dieper in te gaan op trendobservatie en trendanalyse als hulpmiddel voor overheden, sectoren en operatoren. Zo zullen voorbeelden besproken worden over de praktische aanwending van deze methoden bij de controle van producten en processen en bij de beoordeling van de veiligheid van de voedselketen. In een tijdperk van budgettaire restricties kunnen trendobservatie en –analyse een hulpmiddel zijn voor de beleidsverantwoordelijken om keuzes te maken bij de opmaak van controleprogramma’s. Tevens kunnen deze methoden gebruikt worden om het effect van genomen maatregelen te beoordelen. Kwaliteitsmanagers in bedrijven kunnen trendobservatie en trendanalyse toepassen op de resultaten van hun autocontrolesysteem van productieprocessen.

Belangrijk blijft evenwel dat trends kritisch worden beoordeeld op hun reële betekenis door experten teneinde de gepaste conclusies te kunnen trekken. Er zijn immers heel wat bijkomende factoren die waargenomen of vastgestelde trends kunnen beïnvloeden.

Het symposium vindt plaats op vrijdag 27 november 2015 in het Pacheco auditorium van de Finance Tower (Pachecolaan 13, 1000 Brussel). Meer informatie over het programma en registratie is terug te vinden op de website van het Wetenschappelijk Comité.

 

Contactpersoon voor de Nederlandstalige pers:
Dr. Lic. Wet. Lieve Herman (Ondervoorzitster van het Wetenschappelijk Comité)
0499/86.50.24

 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.