WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  PERSBERICHT - 23/03/2015 Risico’s bij consumptie van rauwmelkse zuivelproducten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.05.2016

Bacteriële contaminatie van rauwmelkse zuivelproducten is niet zonder risico voor de consument. In 2014 werden verschillende rauwmelkse producten om die reden teruggeroepen. Het Wetenschappelijk Comité van het FAVV heeft daarom de microbiologische risico’s van rauwmelkse zuivelproducten (kaas, boter, room en karnemelk) bestudeerd en een advies uitgebracht op basis van wetenschappelijke gegevens en expertopinie.

In het advies worden de ziekteverwekkers beschreven die kunnen voorkomen in rauwe melk en in rauwmelkse zuivelproducten en deze die reeds voedseluitbraken hebben veroorzaakt. Ook wordt de ernst van de mogelijke schadelijke gevolgen van deze pathogenen voor de volksgezondheid in rekening genomen. Het Comité schat in dat er risico’s bestaan op voedselinfectie na consumptie van rauwmelkse producten. Deze zijn het hoogst bij onvoldoende verzuurde verse kazen en bij zachte kazen. De risico’s worden lager geëvalueerd in verzuurde verse kazen, halfharde kazen, boter en room aangezien groeimogelijkheden van de ziekteverwekkers daar beperkt zijn. Voor harde kazen worden geen specifieke risico’s geïdentificeerd.

Aandacht voor een goede uiergezondheid en het toepassen van goede en afdoende hygiënische praktijken bij de melkwinning en de zuivelproductie tot aan de verkoop zijn belangrijke punten om het risico bij de consumptie van rauwmelkse producten te beperken. Het Comité is van mening dat een hittebehandeling van de rauwe melk een belangrijke veiligheidsmaatregel is die ervoor zorgt dat de eventueel aanwezige ziekteverwekkers worden geïnactiveerd.

Het Comité waarschuwt de consument om voorzichtig te zijn bij de consumptie van rauwmelkse producten, zeker door kwetsbare personen zoals kinderen, ouderen, zieken, personen met een verminderde weerstand en zwangere vrouwen. Voor zwangere vrouwen bestaat het risico op listeriose wat kan leiden tot ernstige complicaties. Consumptie van rauwmelkse producten in het buitenland kan bijkomende risico’s inhouden, bijvoorbeeld in regio’s waar haarden van brucellose of tuberculose voorkomen.

Deze studie wordt uitgebreid weergegeven in het volgende advies van het Wetenschappelijk Comité:
Advies nr. 02-2015: www.favv.be -> Wetenschappelijk Comité -> Adviezen 2015

Contactpersoon voor de Nederlandstalige pers:
Dr. Lic. Wet. Lieve Herman (Lid van het Wetenschappelijk Comité) (0499/86.50.24)

Contactpersoon voor de Franstalige pers:
Prof. Ir. Marianne Sindic (Lid van het Wetenschappelijk Comité) (0497/62.29.83)

 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.