WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
NIEUW
Advies 20-2018: Actielimieten voor de som van T-2- en HT-2-toxine in bepaalde levensmiddelen en diervoeders en herziening van de gevarenscore.
Advies 21-2018: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2010 betreffende de bestrijding van het aardappel cystenaaltje.
Persbericht - Symposium van het Wetenschappelijk Comité van het Voedselagentschap: “Big Data in the Food Chain: the un(der)explored goldmine?”
Advies 18-2018: Verontreiniging en vervalsing van bijenwas: risico voor de bijengezondheid.
           

 

SYMPOSIUM

SciCom 2019

in voorbereiding

           
   
BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN Meer info

   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.