WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
NIEUWS
Advies 08-2020: Groeipotentieel van Listeria monocytogenes in Belgische hoevekazen.
Advies 06-2020: Semi-kwantitatieve risicobeoordeling van de mogelijke routes voor de introductie van Afrikaanse varkenspest van in het wild levende dieren naar varkenshouderijen en voor de daaropvolgende verspreiding ervan.
Sneladvies 09-2020: Herevaluatie van de risico's van verspreiding in wilde fauna en introductie van Afrikaanse varkenspest in Belgische varkensbedrijven gelinkt aan...
Advies 07-2020: Evaluatie van het analyseprogramma met betrekking tot de ...
           
           
   
BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN Meer info

   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.