Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Wat doet het FAVV voor de consumenten ? > In het spoor van een controleur op een rundveebedrijf

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
In het spoor van een controleur op een rundveebedrijf Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.02.2014


In oktober beginnen de landbouwers stilaan voorbereidingen te treffen voor de winter en de dieren worden meer en meer op stal gehouden. Dit is echter geen reden voor het FAVV om ook in rust te gaan...

Het FAVV voert ook dan regelmatig controles uit op landbouwbedrijven, die overigens steeds groter worden, om de voedselveiligheid te garanderen.
In 2012 werden niet minder dan 8.732 controle-missies uitgevoerd bij 7.573 veetelers, waarvan het resultaat bij meer dan 95 % gunstig was. Het FAVV voert ook controles uit in aquacultuurbedrijven, bij handelaars, in verzamelcentra, bij vervoerders, maar natuurlijk ook op de landbouwbedrijven zelf. Hoe verloopt zo’n controle in de praktijk? We volgden een ervaren controleur op het terrein op dit te weten te komen...


De controle

Zoals alle controles is ook deze onaangekondigd. Controleur Eric legt ons vooraf de procedure uit die hij zal volgen. Eerst zal hij een controle uitvoeren van de identificatie en registratie van de runderen. Daarna zal hij de aanwezigheid van medicamenten controleren en de documenten die nodig zijn voor de traceerbaarheid. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de infrastructuur en aan het dierenwelzijn. Een controle bestaat dus steeds uit een fysische controle en een controle van de documenten.

Bij de fysische controle kijkt de controleur onder andere na of de oormerken en paspoorten van de
dieren in orde zijn. Hij bekijkt ook de staat van de infrastructuur en de bedrijfsregisters. Hij controleert ook of alle geneesmiddelen werden voorgeschreven door de bedrijfsdierenarts en of ze op een speciaal daarvoor voorziene plaats worden bewaard (ze zijn immer dikwijls niet zonder gevaar). Tijdens de documentencontrole wordt nagekeken of alle nodige documenten aanwezig en in orde zijn, deze fase is dus van groot belang voor de traceerbaarheid.De fysische controle

We bellen aan bij een rundveebedrijf in hartje Waals-Brabant. De uitbater is niet thuis maar nadat hij van onze aanwezigheid werd verwittigd komt hij vlug ter plaatse om de controle bij te wonen.
Intussen vertelt Eric ons dat het aantal dieren op het bedrijf niet meespeelt bij de planning van een controle. Maar als er bedrijven met meer dan 100 dieren op het programma staan, moet toch de hulp van een collega worden ingeroepen, hetgeen wat organisatie vereist.
De fysische controle neemt immers heel wat tijd in beslag, want minstens 75 % van de dieren moet effectief gecontroleerd worden.
Wanneer de bedrijfsleider toekomt, stelt Eric zich voor en legt uit waarom we hier zijn. En dan kan de controle beginnen…

Fiche van de veehouder
De veehouder is actief sinds 1989 en is eigenaar van een rundveebedrijf (vleesvee) met 54 dieren. Daarnaast heeft hij ook verschillende landbouwgewassen zoals bieten, haver enz. Hete is een familiebedrijf dat al vier generaties bestaat. De bedrijfsleider runt het bedrijf van 50 hectare alleen, met af en toe hulp van zijn vader.


Eric voert de controle van de oormerken minutieus uit, door weer en wind, en gebruikt soms zelfs een verrekijker om de oormerken te zien van de dieren die helemaal vanachter in de weide staan!

De controleur heeft vooraf een inventaris van het veebeslag klaargemaakt, zodat hij de bewegingen van de dieren op het bedrijf kan nagaan. Hij vergelijkt dus de dieren die ter plaatse aanwezig zijn met die op zijn lijst.

Daarna gaan we de stallen binnen (oef, eindelijk wat warmer) waar Eric zijn inspectie voortzet. We vinden er vier kalfjes van nauwelijks enkele weken oud, die niet van hun moeder zijn weg te slaan.
Daarna komt de kast voor geneesmiddelen aan de beurt. De uitbater mag geen niet-gebruikte geneesmiddelen in zijn bezit hebben. Hij moet ze terugbrengen naar de apotheker of aan zijn dierenarts vragen ze terug mee te nemen. Sommige geneesmiddelen mag hij wel bewaren, maar dan enkel voor korte tijd en in hun oorspronkelijke verpakking.
Eenmaal de fysische controle afgehandeld ontsmetten we onze laarzen met een virusdodend product om het risico op besmetting te beperken vooraleer we naar de volgende fase van de controle overgaan.


De documentencontrole

Hier gaan we de inventaris van het bedrijf nakijken, de steekkaarten van de dieren en de toedieningsof verschaffingsdocumenten (TVD).

De landbouwer is vrij om de inventaris bij te houden in de vorm die hem het beste uitkomt. Hij is dus niet verplicht het document van de dierengezondheidsvereniging te gebruiken en mag zijn gegevens bewaren zoals hij wil. Van belang is dat alle nodige gegevens vlug kunnen teruggevonden worden, hoe de inventaris er ook uitziet.


TVD’s zijn officiële documenten die de dierenarts aan de uitbater moet afleveren wanneer hij geneesmiddelen toedient of op het bedrijf achterlaat (verschaft).
Deze documenten bevatten ook belangrijke informatie zoals bijvoorbeeld de wachttijden (tijd die moet verlopen tussen het toedienen en het slachten).
De controleur vergelijkt de inventaris van de landbouwer met zijn eigen lijst en zijn vaststellingen op het terrein. Eric stelt vast dat alle nodige informatie beschikbaar is maar herinnert eraan dat het altijd veiliger is een up-to-date exemplaar van de inventaris bij ARSIA (de Waalse dierengezondheidsvereniging, in Vlaanderen is dit DGZ) om fouten te vermijden.Na de controle

De controleur doorloopt daarna de checklist, die hij op voorhand heeft klaargemaakt om zo weinig mogelijk tijd te verliezen ter plaatse. Hij vult dus enkel in wat hij heeft moeten controleren.

checklistMet de checklists kunnen identificatie en registratie van de dieren, de infrastructuur enz. nagezien worden aan de hand van vragenlijsten op basis van reglementaire bepalingen.
Elk onderdeel bevat een aantal punten waarop met “C” (conform) of “NC” (niet-conform) geantwoord kan worden. In het laatste geval hoort er een weging bij: 1 of 3 voor een kleine non-conformiteit, een zwak risico), 10 of 10* (grote non-conformiteit, hoog risico). Bij 1 grote of 20 % kleine NC of meer wordt een waarschuwing gegeven of een proces-verbaal opgesteld.


Na het invullen van de checklists drukt Eric ze ter plaatse af in twee exemplaren en doorloopt met de uitbater de resultaten. De uitbater kan hierbij zijn eigen opmerkingen toevoegen. Daarna worden ze door beide partijen ondertekend.
Balans van deze controle: gunstig!


Bron : Nieuwsbrief FAVV Nr.51, pagina's 1 tot 3.


     


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst..

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet