Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Wat doet het FAVV voor de consumenten ? > Gerichte controleacties... betere voedselveiligheid !

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Gerichte controleacties... betere voedselveiligheid ! Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.02.2014


Zoals vermeld in het nieuwe businessplan van het FAVV, meer bepaald bij de strategische doelstelling « Een veiliger voedselketen », organiseert het Agentschap in 2013 een aantal zeer gerichte controleacties in de sector distributie met als doel de voedselveiligheid te vergroten..

De controleurs van het FAVV voerden in dat verband in april en mei gedurende in totaal zes weekends acties uit waarbij monsters werden genomen van gebruiksklare warme gerechten. De controles vonden in alle provinciale Controle-eenheden tegelijk plaats (dus op het hele Belgische grondgebied), eerst in pitabars en daarna in Chinese restaurants, steeds onverwacht en op tijdstippen waarop er veel klanten zijn. De controleurs konden zo zien wat de reële omstandigheden zijn waarin de betreffende gerechten worden klaargemaakt. Het FAVV ziet alles!

Deze acties waren een succes dank zij de feilloze samenwerking tussen de verschillende diensten van het FAVV. De dispatching van het FAVV bracht de monsters immers zeer snel naar de laboratoria (in Melle en Gembloux) met koelwagens en speciale koelboxen (met koolzuursneeuw). Ook de laboratoria waren op vrijdag- en zaterdagavond paraat om de monsters zonder enig tijdverlies te analyseren ! De eerste resultaten waren 48 uur later al bekend…


Enkele cijfers

Er werden telkens 110 monsters genomen in pitabars en Chinese restaurants. Er werd geen enkel monster gevonden dat een gevaar inhoudt voor de voedselveiligheid (geen pathogenen en geen toxinen). Maar er waren wel monsters met een slechte microbiologische kwaliteit (Enterobacteriae als gevolg van gebrekkige hygiëne en Bacillus cereus als teken van problemen bij de thermische behandeling van het voedsel) : de helft voor pitabars en slechts 4,5 % voor Chinese restaurants. De inrichtingen met ongunstige analyseresultaten werden de week daarop geïnspecteerd (om de conclusies mee te delen aan de operatoren en de hygiëne te controleren).

Naar aanleiding van die actie werden de volgende maatregelen genomen :

 • Pitabars :
  de resultaten van een derde van de inrichtingen waren niet goed:
  22 waarschuwingen
  16 PV’s van overtreding

 

 • Chinese restaurants :
  2 waarschuwingen
  3 PV’s van overtreding


In beide soorten van inrichtingen waren de belangrijkste pijnpunten: hygiëne (handen wassen) en onvoldoende temperatuurbeheersing…

Beide acties zijn nog maar de eerste van de reeks “tests” die het Agentschap dit jaar zal doen. Er zullen nog verrassingscontroles worden uitgevoerd in andere sectoren… Het FAVV ziet meer dan ooit toe op de veiligheid van de consument!


Wist u dat ...

Warme gerechten binnen 2 uur moeten worden gekoeld tot 4°C omdat de analyseresultaten anders twijfelachtig kunnen zijn ?


Bron : Nieuwsbrief FAVV Nr.54, pagina 4.Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst..

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet