Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Wat doet het FAVV voor de consumenten ? > Aangekondigde controleacties > Sensibilisering made in het FAVV

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Aangekondigde controles : sensibilisering made in het FAVV Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.04.2017


De aankondiging gebeurt via een mededeling in de pers van de datum van de controleactie, die over het algemeen een week duurt, en van de stad waar deze zal plaatsvinden. Om het grote publiek te informeren wordt dit ook op de facebookpagina van het FAVV geplaatst en via Twitter gecommuniceerd.

Naast het aankondigen van een controleactie organiseert het Agentschap een infosessie over de controleactie, alsook een opleiding over hygiëne, in nauwe samenwerking met het betrokken gemeentebestuur. Iedere uitbater van een snackbar, restaurant, slagerij, kruidenierszaak of handelaar op wiens inrichting de controleactie betrekking heeft, krijgt een brief van de gemeente waarin hij uitgenodigd wordt deel te nemen aan een gratis opleiding door onze Voorlichtings- en begeleidingscel. Tijdens deze opleiding wordt het verloop van een klassieke controle uiteengezet en wordt het accent gelegd op essentiële na te leven elementen: waaraan moet men aandacht schenken, hoe voert de inspecteur de controle uit, welke administratieve documenten moeten er in het bedrijf aanwezig zijn, enz.

Een vragenronde, die door de deelnemers zeer op prijs gesteld wordt, is eveneens voorzien. Tijdens deze uitwisseling kunnen de geïnteresseerden zich een correcter beeld vormen van de manier waarop het FAVV dagelijks werkt en het geeft het Agentschap en de uitbaters van de inrichtingen de mogelijkheid om in alle rust praktische kwesties aan te kaarten.

De over het algemeen zeer hoge deelnemingsgraad van deze opleidingen en de vrij positieve resultaten van de aangekondigde controles wijzen erop dat het sensibiliseringsbeleid van het FAVV goed uitgevoerd wordt.


Bron : Naar een artikel in de Nieuwsbrief FAVV nr.68, pagina 3.Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst..

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet